Det är fortfarande svenska män som oftast sitter i maktpositioner i Fastighets avdelningar eller som kongressombud. Men utvecklingen går åt ett håll som visar att fler kvinnor och medlemmar med utländsk bakgrund har börjat få plats.

I en LO-rapport Jämställd representation 2013 – om kvinnors och mäns inflytande och makt i LO kartläggs representationen inom förbundens och LO:s alla nivåer. Den visar att under 2012 var andelen kvinnor i avdelningsstyrelserna i Fastighets nästan 38 procent. Då var hälften av medlemskåren kvinnor. Varannan avdelningsordförande var kvinna. Och andelen kvinnliga sekreterare var 54 procent.

Enligt uppgifter från Fastighets uppdragsregister har kvinnorepresentationen ökat betydligt under de två senaste åren. Nu är andelen kvinnliga avdelningsordföranden drygt 41 procent och sekreterare 63 procent. Och kvinnorna utgör nästan exakt halva medlemskåren.
Det råder dock stora geografiska skillnader. I region Ost (Stockholms, Uppsala och Gotlands län) är 61,5 procent av avdelningsordföranden kvinnor. I region Syd (Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län) är motsvarande siffra 7,6 procent, med en enda kvinna på den posten. Hon heter Mathilda Hauge och håller i ordförandeklubban i Landskorna.
– Tråkigt att höra att jag är den enda. Tydligen har vi här i södra Sverige inte lyckats få kvinnor att våga ta mer plats. Vi som åker runt på arbetsplatser pratar faktiskt inte om det. Jag tror att vi måste bli bättre på att tagga unga och kvinnor att bli mer aktiva i det fackliga arbetet, säger Mathilda Hauge som i egenskap av avdelningsordförande planerar att besöka alla fackklubbar.
– Att jag är ung och kvinna kan ha betydelse i mitt uppdrag. Jag kan locka andra unga tjejer till fackligt arbete. Men det kan, för att jag är kvinna, ta längre tid för mig att bygga upp ett förtroende. Många har en bild av att en fackligt engagerad person är en man i medelåldern. Jag har dock aldrig blivit sämre bemött på grund kön. Jag visar tydligt att jag vill och kan det här och då visar folk som jag träffar förtroende för mig.
Även andelen kvinnliga kongressombud har ökat något. På kongressen för fyra år sedan var de 37 procent, till kongressen i november kommer de att vara 39 procent.

Fastighets är det LO-förbund som har störst andel medlemmar med utländsk bakgrund. Det finns inga aktuella siffror på hur stor andelen är, men för fyra år sedan hade 43 procent av förbundets medlemskår utländsk bakgrund. Dagsaktuella siffror är det svårt att få fram eftersom den här typen av uppgifter inte ska registreras.
Vi har tittat på sammansättningen i avdelningsstyrelserna för att se vilka som valts till ordförande och sekreterare. Den visar att av samtliga sekreterare är andelen med utländsk bakgrund 17 procent.

Av alla ordföranden i hela landet har 21 procent utländsk bakgrund. En av dem är Vladanka Jovanovic, i avdelningen i Norsborg söder om Stockholm, med runt 450 medlemmar.
– De flesta medlemmar här har invandrarbakgrund. Jag tror att jag valdes till ordförande för att jag har diskuterat och pratat så mycket på möten. Det är ett stort ansvar att vara ordförande och jag vill gärna se resultat. Vi började med avdelningen förra året och mycket behöver göras, säger Vladanka Jovanovic.
Hon är också vald till ombud för sin avdelning till Fastighets kongress i november. Hon är därmed en av 22 ombud på kongressen med utländsk bakgrund. Antalet motsvarar 22 procent. Det kan jämföras med 23 procent vid förra kongressen, för fyra år sedan.

Fastighetsfolket har också bett ombudsman Jarmo Kusmin, som ansvarar för organisationsfrågorna på Fastighets, att kommentera uppgifterna. Han är glad för att utvecklingen är på väg åt rätt håll.
– Avgörande i den här nya organisationen med många avdelningar är att vi lyckats rekrytera nytt folk till förtroendeuppdrag och på orter där det inte fanns facklig verksamhet förut. Siffrorna visar att vi har fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund på förtroendeuppdragen.
– I två av förbundets fem regioner är det dessutom fler kvinnor än män som har ordförandeposterna på sina avdelningar. Det är bra. Och det är glädjande och bra att vi har fler kvinnor som engagerar sig och tar på sig uppdraget som ordförande, säger han och fortsätter för att kommentera siffrorna om hur väl personer med utländsk bakgrund är representerade:
– Där verkar det vara nästan som tidigare. De är lite bättre representerade både på avdelningsnivån och på kongressen. Men här finns det mycket kvar att göra.