Trots att lönerna ökar för alla är skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän stor. Under det senaste decenniet har klyftan hållit sig i samma storlek som på 1930-talet. Det visar en ny rapport från LO om löneutvecklingen under de senaste hundra åren.

LO:s nya rapport visar att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att växa. Förra året ökade arbetarnas medellön med 2 procent, jämfört med 2,8 procent för tjänstemännen. Det innebär att lönegapet nu är lika stort som på 1930-talet.
– Vi kan aldrig acceptera att löneklyftorna mellan arbetare och tjänstemän ökar. Vi kan inte tillåta att arbetares löner ska utgöra golv för andra grupper, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

År 1934 hade de tidigare ännu större löneskillnaderna minskat till dryga 50 procent, enligt LO:s rapport. Skillnaderna mellan arbetarnas och tjänstemännens löner har därefter varierat något beroende på saker som krig och ekonomiska kriser i världen. Men trots omvärldens påverkan minskade ändå det så kallade lönegapet och låg på mellan 30 och 45 procent under andra halvan av 1900-talet.
Sedan mitten av 2000-talet har klyftan dock vuxit och ligger nu, relativt stabilt, på dryga 50 procent, enligt rapporten. Tjänstemän hade förra året i genomsnitt 51 procent högre lön än arbetare.

För fackförbunden på LO-sidan, däribland Fastighets, är det ett mål att löneklyftorna ska minska.
– Vi ingår i LO-samordningen och där jobbar vi för minskade lönesänkningar mellan såväl LO-grupper som i förhållande till tjänstemännen, men det är svårt är svårt för oss som enskilt förbund att göra stor skillnad, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets.
Han tycker att det är bra att LO försöker väcka debatten genom att ta fram en sådan här rapport.
– För att minska klyftan skulle det också behövas någon slags överenskommelse med tjänstemannaförbunden, men de är inte lika intresserade av det, säger Jari Visshed.
Han påpekar att det är särskilt svårt för arbetarna att komma ikapp när det sker en löneglidning på tjänstemannasidan då arbetsgivarna ger högre löner till sina anställda än vad avtalen säger.

Störst löneökning under de senaste åren har kvinnliga tjänstemän haft. Det innebär att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har jämnats ut något på tjänstemannasidan. Detta visar också siffror från Statistiska centralbyrån, SCB. De har publicerat preliminära uppgifter som inkomster och skatter för 2013 och enligt deras statistik har löneökningen de senaste tio åren varit större för kvinnor än för män.
Mellan 2003 och 2013 steg medianinkomsten för hela Sveriges befolkning med 14 procent, men sett till bara kvinnor var ökningen knappt 16 procent medan männens medianökning under samma period var drygt 13 procent.

Trots att kvinnorna lönemässigt knappar in på männen var kvinnors inkomst 2013 ändå bara lite drygt tre fjärdedelar av männens.
Bland pensionärer är skillnaden mellan könen större än bland de som är mellan 20 och 64 år.