Trots att stress och annan psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken upplever många att frågor om fysisk arbetsmiljö prioriteras högre. Det visar en undersökning från Prevent.

Prevent har intervjuat 2 000 skyddsombud och chefer till sin undersökning Arbetsmiljöindiktorn. Och svaren visar att både arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet generellt sett får höga betyg i undersökningen.

Undersökningen visar dock att majoriteten av de tillfrågade tycker att arbetet med organisatoriska och sociala frågor på arbetsplatsen prioriteras lägre än frågor som rör den fysiska arbetsmiljön. Detta trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i dagsläget.
– Vi ser i undersökningen att många företag inte hittat formen för att arbeta med de psykosociala frågorna. De kanske har trivselfrågor som stående punkt på avdelningsmötet eller har individuella utvecklingssamtal, men det genomgripande systematiska arbetet med psykosociala frågorna saknas och det är det som måste till, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent, i ett pressmeddelande.

Åtta av tio tillfrågade svarar ändå att det pågår ett förebyggande arbetsmiljöarbete och nästan alla tycker att det arbetet leder till god hälsa och säkerhet. Undersökningen visar också att det förebyggande arbetet fungerar bättre på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och skyddsombud.Störst problem är det på mindre arbetsplatser, med upp till 50 anställda, där det ofta saknas skyddsombud.