Det har varit si och så med informationen till Fastighets från arbetsförmedlingarna om godkända yrkesintroduktionsavtal. Nu hoppas dock Peter Aronsson, ansvarig ombudsman för yrkesintroduktion på förbundskontoret, att det ska funka.

För att en ung arbetslös ska få börja på yrkesintroduktion på ett företag ska det finnas en lokal överenskommelse mellan arbetsgivaren och Fastighets. För att företaget ska få rabatt på arbetsgivaravgiften som en ersättning ska även Arbetsförmedlingen ge sitt godkännande.
– Vi behöver ta del av Arbetsförmedlingens handlingar för att kontrollera att vi har ett lokalt avtal med företaget. Det har funkat bra på enstaka arbetsförmedlingskontor, men inte på alla, säger Peter Aronsson.

Hittills har sex företag tagit emot sju ungdomar som ska få både utbildning och yrkeserfarenhet. Av dem är tre städbolag, två fastighetsbolag och ett saneringsföretag.
– Företagen verkar ännu vara måttligt intresserade. Jag hoppas fortfarande att det här kan ge fler ungdomar en möjlighet att komma in i arbetslivet. Men det tar nog lite tid, säger Peter Aronsson.
Peter Aronsson berättar om en arbetsgivare som avstått från en yrkesintroduktionsanställning när det är billigare att erbjuda nystartsjobb i stället. Kommentarer från städföretag som avstår från den här typen av subventionerade anställningar visar att de upplever det svårt och krångligt.

– Jag kan hålla med om att det går trögt. Men när företagen satt sig in i vad yrkesintroduktion är så kan de se att det inte är så svårt, säger Marcus Lindström, branschansvarig på Almega.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd fortsätter med informationsträffar för företagen, likaså Almega Serviceentreprenörerna. Servicebranschens yrkesnämnd, SRY, har en projektanställd med uppdrag att träffa städföretag och hålla kontakt med Arbetsförmedlingen.