Fackligt förtroendevald, ordförande i fackklubben på jobbet. Ivy Salaris, 40, städare med rötterna i Filippinerna, känner stor tacksamhet gentemot facket.
– Som invandrare kan det vara svårt att komma in i samhället. Men genom att engagera mig i Fastighets har jag fått självförtroende.

Det finns invandrare i förbundet som är fackligt intresserade och gärna skulle vilja ta på sig ett förtroendeuppdrag men språksvårigheter kan sätta käppar i hjulet. Så var det för Ivy när hon först tillfrågades om hon ville bli ordförande i den nybildade fackklubben på jobbet. Men kamraternas stöd och en medlemsutbildning gjorde skillnad.
– Nu har jag också engagerat mig i en S-klubb som studieorganisatör och leder en studiecirkel.
– Visst är det så och jag vill tacka Fastighets som accepterat mig. De har hjälpt mig att komma in i samhället. Tacket måste riktas till de som sitter i klubbstyrelsen, de medlemmar som trodde på mig, ombudsmännen, alla förtroendevalda och administratörer i Fastighets som har stöttat mig. Det har betytt mycket.
Ivy som är född på Filippinerna kom till Sverige 2007, sedan 2011 har hon jobbat på NCA Facility Services.
– Min första kontakt med facket tog jag sedan jag läst en artikel i tidningen Metro. Där förklarade man vad facket handlade om. Sedan hade jag också en kompis som talade väl om facket.

Ett år senare gick du en medlemsutbildning. Vad gav den?
– Det var intressant att höra hur andra hade det på sin arbetsplats. Vilka problem de hade att ta itu med. Vi hade många på jobbet som upplevde att de inte hade det så bra. Tyvärr var det dock många som inte vågade prata med arbetsgivaren.
Det hade tidigare funnits en klubb på NCA men den las nere. Nu pratade man om att återuppväcka klubben. Omstarten skedde i oktober förra året.
– Det var jag och en kompis som tog initiativet till det. I och med att många upplevde problem på arbetsplatsen så var det läge att bilda klubb. Vi är sex personer i styrelsen, vi har medlemsmöten och 54 anställda är med i Fastighets på vår arbetsplats.

Vilka frågor driver ni?
– Generellt, att alla ska må bra på sin arbetsplats. Alla ska känna till sina rättigheter men också sina skyldigheter. Konkret handlar det om att minska stressen och att ta kamp mot delade turer.
I dag har vi en bra relation och ett gott samarbete med vår arbetsgivare.

Hur är det att vara ordförande i klubben?
– Det har gått jättebra faktiskt. Jag får mycket respons tillbaka. Medlemmar kommer och tackar mig och andra i klubben för att vi hjälper dem. Vi uppmanar så många som möjligt att gå en medlemsutbildning, det är ett bra sätt att lära känna facket.

Även om många är med i facket på er arbetsplats så är inte alla med. Hur jobbar ni för att få fler medlemmar?
– Det gäller att informera om facket, via möten, e-post, sms, ringa och så vidare. Jag har också pratat med vår arbetsgivare att det är angeläget att vi gemensamt informerar om vad facket står för. Jag vill uppmana alla att gå med i facket, känn er inte maktlösa, ju fler vi är desto starkare blir vi.

Fackklubb gör skillnad

I Fastighets liksom i andra förbund är man på det klara med att det bästa sättet att organisera den fackliga verksamheten är att bilda fackklubb på arbetsplatsen.
Så här uttryckte sig Göran Landström, huvudskyddsombud på Bostaden i Umeå i en intervju i Fastighetsfolket den 23 augusti 2012:
Hur ska man få till en bättre arbetsmiljö inom städ- och fastighetsbranscherna?
– Långsiktigt finns det bara ett sätt och det är att det bildas klubbar på fler arbetsplatser. På så sätt kan vi sätta tryck på arbetsgivarna.