Arbetsmiljöverket, AV, har ställt 121 frågor till totalt 461 städare och fastighetsskötare. Var tredje städare svarar att de känner olust över att gå till arbetet. Det är den högsta siffran på hela arbetsmarknaden, dessutom en stor ökning sedan 2011 då AV gjorde sin förra mätning.

Det kanske allvarligaste är att arbetsmiljön inte på någon punkt är bättre eller ens oförändrad sedan 2011 då AV gjorde sin förra undersökning. I alla delar har arbetsförhållandena försämrats för Fastighets yrkesgrupper. Det resulterar också, för fjärde året i följd, i ett ökat antal arbetsskador och arbetssjukdomar. På hela arbetsmarknaden blev dessa 5 000 fler mellan 2012 och 2013. För Fastighets yrkesgrupper är siffrorna nästan oförändrade, bara en svag ökning. Men det kan vara så att dessa redan är utsatta för hårda påfrestningar.

När det handlar om smärtor i rygg och nacke uppger städarna den näst högsta siffran på hela arbetsmarknaden. Samma sak är det med hur många som är uttröttade i kroppen efter arbetsdagens slut. Också fastighetsskötarna har en hög siffra, mer än 50 procent, vilket är en stor ökning sedan 2011.
En annan dyster rekordsiffra för städare gäller hur många som anser att arbetet är enformigt. Sex av tio anser det, vilket är den högsta siffran på hela arbetsmarknaden och även det en stor ökning. Fastighetsskötarna ligger generellt något bättre till än städarna inom samtliga områden. Över hälften inom båda yrkesgrupperna svarar dock att de har gått till jobbet flera gånger under det senaste året trots att de borde ha stannat hemma och sjukskrivit sig.

Många, både bland städare och fastighetsskötare, anser också att de har alldeles för mycket att göra och många fastighetsskötare har svårt att koppla av tankarna på jobbet under fritiden. Ett annat problem för båda grupperna är att de upplever sig ha svårt att få stöd av chefer eller arbetskamrater i besvärliga situationer.

Sammantaget är Arbetsmiljöverkets frågeundersökning en dyster rapport om arbetsmiljön för två redan utsatta yrkesgrupper.

Svar på tio av Arbetsmiljöverkets frågor

(procentandelar)                              städare                fastighetsskötare
trött eller håglös i jobbet                44                          27
har alldeles för mycket att göra    42                          36
känner olust att gå till arbetet      30                          12
Gått till arbetet flera gånger
när man borde ha sjukskrivit sig  51                          51
ont i rygg och nacke                        41                          33
ont i axlar eller armar                     40                         31
ont i höfter, ben, knän
eller fötter                                           40                         32
uttröttad i kroppen                           63                          55
får inte stöd från chefer                   33                          34
anser att arbetet är enformig          60                           9