Arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga och den här veckan är den särskilt prioriterad. Just nu pågår Europeiska arbetsmiljöveckan och i Fastighets innebär det bland annat extra tryck på skyddsronder ute på arbetsplatserna.

Europeiska arbetsmiljöveckan är gemensam för hela EU och uppmärksammas på olika sätt. I Sverige pågår bland annat den så kallade Gilla jobbet-mässan i Stockholm. Det är en mässa där skyddsombud och andra med arbetsmiljöansvar har chans att träffas och utbyta tankar och erfarenheter under två dagar.

Från Fastighets är ett drygt 20-tal regionala skyddsombud anmälda till mässan och ytterligare några lokala skyddsombud deltog i dag, onsdag, under Skyddsombudens dag.
En av deltagarna är Bodil Persson, regionalt skyddsombud från Fastighets region Syd.
– Jag har inte hunnit se så mycket ännu men det är bra att komma hit för att träffa och pratat med andra, säger hon och får medhåll av flera av sina kollegor från regionen.

LO-förbunden hade också ett eget rum på mässan där det hölls flera seminarier under onsdagen. Dessutom var Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, på plats för att samtala med LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson om framtidens hållbara arbetsliv.
Torbjörn Johansson har i dag också en debattartikel i Svenska dagbladet där han kritiserar Svenskt näringslivs förslag om att ändra arbetsmiljölagen och göra det lättare för arbetsgivare att utse skyddsombud, i stället för att uppgiften ska ligga främst på facket.

Enligt LO är det viktigt att löntagarna själva utser sina ombud när det handlar om arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.
Det var också något som LO ville påtala för EU-kommissionen när tjänstemän därifrån för några veckor sedan var inbjudna till studiebesök i Stockholm för att lära sig mer om det svenska arbetsmiljöarbetet.
De besökte då bland annat fastighetsföretaget Einar Mattsson i Hjulsta och representanter från Fastighets fick möjlighet att berätta om arbetsmiljöarbetet där och hur det har byggts upp i nära samarbete mellan arbetsgivare och skyddsombud.