Efter regnovädret i somras låg Klockarvägen i Getinge i Halland under vatten. Nu är området inhägnat. En stoppskylt talar om att obehöriga inte har något här att göra. Hyresgästerna har lämnat sina hem, men spår av dem finns kvar.

En svensk flagga hänger intill en ytterdörr, växterna står kvar på flera uteplatser och några trädgårdsmöbler väntar på att användas.
Enbart tre av Halmstads Fastighets AB, HFAB:s, 47 lägenheter och gruppboendet med sex personer är beboeliga på Klockarvägen i Getinge. Rivning och sanering av de vattenskadade delarna av lägenheterna pågår för fullt. Det bullrar om avfuktare i några lägenheter. Avfuktningen beräknas ta sex till åtta veckor. Därefter tar återställning av lägenheterna vid.

Under måndagen den 18 augusti kom stora mängder nederbörd. Husvärden Jörgen Kübar, som både bor och arbetar i Getinge, minns det väl.
– Vi hade fruktansvärda skyfall här. Min chef Carin bad mig hålla extra koll på vattenflödet. Jag gör alltid en promenad på kvällen, så även den här kvällen, vid 23-tiden. Delar av parkeringen låg under vatten, men det såg ändå bra ut, säger Jörgen.
Parkeringen hör till HFAB:s bostadsområde och ligger närmast Suseån. Som Getingebo vet Jörgen att ån kan svämma över. Den senaste gången var för sex år sedan och då med lindriga skador. Efter det byggdes en vall cirka 200 meter bort från ån. Den stoppade dock inte vattenflödet den här gången.
– Ån sträcker sig långt in i Småland. När det regnar mycket där rinner allt vatten ner hit, så det kan bli stora mängder, säger Jörgen.

JörgenVid femtiden på morgonen den 19 augusti vaknade Jörgen av blåljuset från brandkåren. Han bor intill de radhus som redan hade fyllts med vatten.
Det var vatten överallt så jag skyndade mig ut. Räddningstjänstens personal höll då på att knacka dörr. De flesta som och hade ingen aning om översvämningen, säger Jörgen.
Vattnet fortsatte att stiga. Krypgrunderna mellan marken och bjälklagret fylldes snabbt med vatten.
Jörgen hjälpte till att få ut hyresgästerna och deras viktigaste tillhörigheter, som kläder, pengar och husdjur.
– Jag var hos en hyresgäst som ännu inte fått in vatten. Parketten i vardagsrummet hade dock börjat röra på sig av vattentrycket.
Jörgen berättar om en annan hyresgäst som, när han sett förödelsen, vädjade till Jörgen om hjälp.  Du måste göra någonting, det är vatten överallt, sa han till mig. Jag förklarade att jag tyvärr inte kan skruva på någonting som får stopp på vattenflödet. Jag tror att han mest var chockad.
– Även min chef Carin och en förvaltare från HFAB var snabbt på plats. Under förmiddagen hade vi öppnat en lokal, ett före detta husvärdskontor, dit hyresgäster fick komma med sina frågor. Där bjöd vi alla på lunch.

Samma dag utfärdade SMHI en klass 3-varning för området i och omkring Getinge. Klass 3 innebär att det är mycket extremt väder som kan vara stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner.
Flera skolor och en vårdcentral tvingades stänga. Flera vägar låg under vatten. Strömmen var borta i nästan ett dygn. Dricksvattnet var oanvändbart så alla fick hämta vatten från vattentankar vid brandstationen.
Räddningstjänsten och kommunen fick hjälp av hemvärnet och försvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kom med pumpar och material till skyddsbarriärer.

Hur förberedd kan man vara inför en översvämning av den här storleken? Fanns det några tecken på att ån skulle svämma över? Att det kunde regna så mycket under några få dagar under augusti? Det har inte hänt förut, inte vad Jörgen kan minnas.
– Reningsverket, som ligger nära ån, fick problem veckan innan. Vi hade stopp i avloppet här i Getinge i två dagar. Det kanske var ett tecken på att vattenståndet var på väg att stiga.
När vattenståndet steg fort slogs VA-systemet ut. Dagvatten och avloppsvatten blandades samman.
– Det kunde alla se. Allt möjligt flöt på vattnet. Men vi hade inte tid att tänka på det. Jag köpte vadarbyxor men de kom aldrig till användning för att vattennivån hade börjat sjunka.

SandsäckarMed sandsäckar försökte räddningstjänsten stoppa vattnets framfart.
– Under tisdagen var vi sex husvärdar här ute för att hjälpa till. Vi hämtade sandsäckar från brandstationen och la ut dem på ställen där vi trodde att de kunde göra nytta. Säckarna var tunga så vi blev rätt slutkörda, berättar Jörgen.
– Så här efteråt kan jag tycka att det nog var onödigt med dessa säckar. Det mesta hade redan hunnit bli förstört av vattnet.
Under en vecka hade HFAB öppet i samlingslokalen varje dag från morgon till kväll. Jörgen var en av dem som bemannade kontoret.
– Efter den mest akuta tiden behövde vi inte finnas till mer än några timmar om dagen och på helgerna. Hyresgästerna har vartefter flyttat ut till sina bekanta eller till evakueringslägenheter.

Bilarna på parkeringen närmast ån, där Jörgen passerade under sin kvällspromenad, förstördes under översvämningen. All sand i lekplatserna har förorenats och kommer att bytas ut. Men gårdarna, buskarna och planteringarna intill gångvägarna runt bostadsområdet ser ut att vara i gott skick.
– Om översvämningen hade pågått längre hade växter fått sina rötter förstörda, säger Jörgen.
Det är mest i strandkanten till Suseån som spåren i naturen efter översvämningen syns bäst. Det mesta av växligheten är fortfarande brunbeigefärgat av vattnet.

När vi går runt på området träffar vi hyresgästen Lars-Åke Schrewelius. Han ska flytta in till Halmstad och håller på att packa ner det sista.
– Vattnet stannade alldeles utanför min dörr så jag trodde att jag kunde bo kvar. För två veckor sedan fick jag beskedet att jag måste lämna lägenheten eftersom det även här finns fuktskador, säger han.
Som så många andra hjälpte även Lars-Åke till när det var som värst.
– Jag hjälpte till att få ut de drabbade och bar sandsäckar. Vi hade fullt upp till sena eftermiddagen den där dagen när ån svämmade över, säger Lars-Åke.

Klimatförändringar kommer bland annat att märkas i ökad nederbörd, och mest i form av regn. Jörgen tror inte att de stora regnmängderna under augusti beror på klimatförändringar.
– Jag tror att detta är tillfälligt. Jag har också funderat på hur mycket den torra sommaren bidrog till att vattnet rann undan så dåligt. Marken var så torr att vattnet inte kunde sugas upp, säger han innan vi skiljs åt.

 

Åtgärder som minskar skador

Faktorer som ökar risken för översvämning och skador är till exempel brister i dränering runt fastigheten och att brunnar och vägtrummor är igensatta.

Förebyggande åtgärder på lång sikt:

  • bygga med tak täckta av växtlighet som kan fördröja och fånga upp vattnet,
  • bygga med marktäckning som tillåter infiltration och flera ytor kan ta upp eller tillfälligt magasinera vatten.

MKB:s bostadsområde Augustenborg i Malmö är ett exempel på ett äldre bostadsområde som byggts om. Där finns en öppen dagvattenhantering vilket innebär att vattnet tas om hand av kanaler, diken och dammar.

Så agerar Halmstad kommun

Länsstyrelsen har kartlagt hela Halland med tanke på att havsvattennivåerna kommer att höjas i framtiden. Kommunen kände till att Getinge är ett område som ligger illa till när nivån vattennivån höjs men hade ännu inte hunnit vidta åtgärder.
En konsult har på uppdrag av kommunen lämnat ett förslag på hur man kan bygga vallar för att skydda Getinge. Kommunen har sökt pengar bland annat hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt en ny detaljplan i Halmstad ska grundnivån på golv i nybyggda hus vara högre, vilket innebär tre och en halv meter över havsnivån.