Hur tänker ett bostadsföretag när 49 lägenheter mer eller mindre står under vatten?
Carin Ottosson, distriktschef på HFAB, var en av de första från företaget på plats i Getinge den där morgonen den 19 augusti.
– Jag var verkligen bekymrad över mängden vatten och att våra hyresgäster hade drabbats, säger Carin Ottosson.

En av de första åtgärderna blev att öppna en samlingslokal där hyresgästerna fick hjälp och information. Anställda på kontoret i Halmstad ringde också till alla hyresgäster.
– Ån har svämmat över tidigare men den här gången var det enorma mängder vatten. Den här typen av extraordinär händelse är svår att vara förberedd för, säger hon.

HFAB stoppade uthyrningen av lägenheter under två veckor för att erbjuda evakueringslägenheter till de behövande hyresgästerna i Getinge. Ett tjugotal hushåll nappade på det.
Renoveringen beräknas att ta mellan åtta och tio månader vilket innebär att hyresgästerna planeras flytta tillbaka till nästa sommar.

HFAB påbörjade i oktober en utvärdering av hanteringen av översvämningen. Därför är Carin Ottosson inte beredd att svara på frågan vad HFAB har skött bra eller mindre bra.
– Jag är glad för att hela krisorganisationen kom i gång snabbt och lokalen i Getinge öppnades direkt på morgonen, säger Carin Ottosson.