En prognos från Försäkringskassan visar att utgifterna för sjukförsäkringen kommer att fortsätta öka. Orsaken är att sjukfallen beräknas bli både fler och längre de kommande åren.

Det är känt sedan tidigare att en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning är psykisk ohälsa. Detta är en starkt bidragande orsak till den förväntade ökningen av sjukfall. Den här typen av problem leder i normalfallen också till något längre sjukrivningar än andra besvär, vilket ger effekt på utgifterna. Dessutom förväntas medelersättningen till de sjuka att öka något.

I prognosen har Försäkringskassan räknat med att föreslagna regelförändringar i propositioner går igenom.
Sammantaget gör detta att utgifterna beräknas bli tre miljarder kronor högre än vad den förra prognosen visade. Det här året väntas kostnaderna sluta på 78 miljarder kronor. Nästa år väntas slutsumman bli 81 miljarder och år 2018 beräknas utgifterna bli drygt 87 miljarder kronor om prognosen stämmer.

Enligt Laura Hartman, försäkringsdirektör och chef för avdelningen analys och prognos på Försäkringskassan, kommer de också jobba hårdare för att förebygga sjukskrivningar för att på det sättet sänka kostnaderna.