Fastighets region Ost vill stoppa arbetsgivare i städbranschen som utnyttjar människor som vill komma till Sverige med arbetstillstånd. Regionen har nyligen påbörjat en granskning av tillstånden i Stockholmsområdet.

Innan Migrationsverket kan godkänna en ansökan om uppehållstillstånd för arbete i Sverige ska fackliga organisationer tillfrågas. Då ska facket bland annat granska löneuppgifterna, uppge om företaget har kollektivavtal och att arbetsmarknadsförsäkringar finns.
En sammanställning av ansökningarna till regionens kontor visar att det förra året kom 690 ansökningar med jobberbjudanden från 320 städföretag. I år, fram till den 20 september, är antalet 431 ansökningar från 204 olika företag.

Ett antal företag, som återkommer ofta i ansökningarna, kan nu komma att få besök av Fastighets. Framförallt företag med ett högt antal ansökningar i förhållande till antalet anställda ska undersökas.
Ombudsman Nicklas Nilsson berättar om ett litet städbolag som under de granskade månaderna lämnat i en ansökan per månad. Om alla har godkänts av Migrationsverket arbetar en tredjedel av företagets anställda med arbetstillstånd.
– Det låter orimligt och därför vill vi undersöka hur många som verkligen jobbar på företaget och se att de har rätt lön och andra anställningsvillkor. Vi vet att det finns arbetsgivare som utnyttjar systemet och i verkligheten betalar ut löner som ligger långt under vad företaget lovat i ansökningen till Migrationsverket, säger Nicklas Nilsson.

Regionkontoret har dock inga uppgifter om hur många av ansökningarna som resulterat i ett uppehållstillstånd och rätt att arbeta i Sverige.
Det visar däremot statistiken från Migrationsverket. I år, till och med oktober, har totalt drygt 10 000 uppehållstillstånd beviljats. 199 tillstånd har gått till personer som jobbar som städare. I fjol var motsvarande antal betydligt högre med 362 beviljade tillstånd.