Allt mer städarbete utförs på dagtid i stället för på natten. Men på flera ställen finns nattstädning kvar. Ny forskning visar att kvinnor som jobbar natt i mer än 20 löper år större risk att drabbas av bröstcancer.

Fastighetsfolket skrev i våras om Lena Samuelsson, städare på Alliance Plus i Örebro. Hon städar bland annat operationssalar, behandlingsrum och väntrum på ett privat vårdföretag, och arbetet sker nattetid. Måndag till torsdag jobbar hon fram till klockan 03.00 på natten.
Lena Samuelsson har bara haft nattuppdraget i fem år och bör därför klara sig utan den ökade risken för bröstcancer, men hon är bara ett exempel på nattarbetande kvinnor i städbranschen.

Det är tidigare känt att nattarbete medför hälsorisker, bland annat sömnproblem, högt blodtryck och ökad risk för hjärt- kärlsjukdomar. Ny forskning visar nu att det också leder till ökad risk för bröstcancer.
Bakom den nya studien, som tagits fram genom Afa försäkring, står Torbjörn Åkerstedt, professor på Stressforskningsingsinstitutet på Stockholms universitet och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Hans undersökning visar att kvinnor upp till 60 års ålder som arbetat natt i 20 år eller mer tillhör en högriskgrupp för att drabbas av bröstcancer. Jämfört med de som har andra arbetstider ökar risken från två till 3,5 procent.

Orsakerna till den förhöjda cancerrisken är bland annat att nattarbetet har visat sig medföra större risk för mutationer, som i sin tur kan leda till cancer.
Det finns inget som tyder på att risken för bröstcancer ökar vid nattarbete under kortare tid, men både permanent nattarbete och skift räknas med i resultatet för studien.