KONGRESS 2014
Kongressdags
för Fastighets. Två grundbultar är värda extra uppmärksamhet:
Medlemstappet. En uppbromsning har skett, 2014 kanske det blir ett litet plus. Tröst i bedrövelsen, för långsiktigt har medlemsraset varit dramatiskt. På tolv år har förbundet tappat cirka 10 000 medlemmar.
Avdelningsbygget. Förra kongressen ändrades organisationen radikalt. Nu utgör avdelningarna den demokratiska grundbulten. Utvecklas inte avdelningsarbetet försvagas demokratin.

Stolparna, de långsiktiga strategierna, som dras upp av förbundsstyrelsen måste bli kända för fler förtroendevalda men även för fler medlemmar. Kort sagt: vad är meningen med föreningen? Många tar för givet att medlemmar och förtroendevalda kan redogöra för svaret på denna grundläggande fråga. Det ska man inte göra. Den fackliga grundutbildningens ABC måste omfatta fler individer. Kunskap ger ökad möjlighet till inflytande och makt.

Utan förtroendevalda stannar facket. Har ni hört den förut? Men så är det. De förtroendevalda bör ges ökat utrymme att jobba under devisen: frihet under ansvar. Ta en agitationsansvarig, målsättningen är att se till att förbunden får fler medlemmar. Att detaljstyra hur man i Skövde, Stockholm, Pajala eller Dorotea ska jobba med de här frågorna tror jag är helt fel. Ett framgångsrikt jobb i Dorotea efter egen mall är värt uppskattning, inte korrigering. Det viktiga är resultatet, inte metoden!

Från rörelsens barndom har vi annars lärt oss att det fackliga arbetet ska organiseras på arbetsplatserna. Och den sanningen har inte förändrats. Helst bör man starta fackklubbar ute på företagen, men går inte det så bör åtminstone ett arbetsplatsombud utses.

De fackliga mötena på arbetsplatsen, formella sådana, och inte minst viktigt, de informella, är centrala för fackets framtid. Att värva nya medlemmar, svårt? Ja, det kan det vara. Men Fastighets nuvarande drive Värva din arbetskamrat talar om något basalt och viktigt. Börja med att ställa frågan till dina kompisar; är du med i facket?