Migrationsverket har sedan augusti rättsligt stöd att genomföra efterkontroller av arbetstillstånd. Städbranschen är en av de branscher som kontrollernas.

Sedan 2008 kan personer från länder utanför EU och EES få arbetstillstånd i Sverige om de kan visa upp ett arbetserbjudande. Anställningsvillkoren ska vara avtalsmässiga och personen ska kunna leva på sin lön.
De nya reglerna om efterkontroller och stickprovskontroller kom till för att Migrationsverket ska upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftinvandringen. Myndigheten har rätt att kontrollera att arbetstagarna jobbar enligt villkoren i arbetserbjudandet och har rätt lön. Möjlighet finns också för kontroll av enbart vissa branscher om det finns signaler om att missbruk förekommer.

Städbranschen är en av de branscher där Migrationsverket redan tidigare gjort särskilda utredningar innan arbetstillstånd beviljas. Enligt Migrationsverket omfattas alla branscher av efterkontroller, men särskilt fokus ligger sedan i augusti på branscher där arbetsgivare inte uppfyller erbjudna anställningsvillkor. Städbranschen är en av dessa. Det är dock för tidigt för Migrationsverket att uttala sig om vad kontrollerna gett för resultat.

Mer om regelverket: Ett arbetstillstånd, som är kopplat till en arbetsgivare, kan gälla i två år och kan förlängas. En arbetskraftsinvandrare som säger upp sig eller blir uppsagd har fyra månader på sig att söka ny anställning och nytt tillstånd