Ewa-Maria Kriegholm, nuvarande redaktionssekreterare på tidningen Vision, blir ny chefredaktör för Fastighetsfolket. Efter årsskiftet tar hon över efter Jan-Åke Lindahl.

Ewa-Maria Kriegholm

När nuvarande chefredaktören Jan-Åke Lindahl går i pension, i januari nästa år, tar Ewa-Maria Kriegholm över spakarna för Fastighetsfolket.
– Det känns jätteroligt. Fastighets känns som ett spännande förbund och medlemmarna har en intressant arbetsvardag. Och Fastighetsfolket är en intressant och bra tidning, säger Ewa-Maria.

Hon är för närvarande redaktionssekreterare på tidningen Vision, medlemstidning för fackförbundet Vision som organiserar bland annat chefer och administratörer i både privata företag och offentlig sektor.
Vardagen och problemen för Visions medlemmar skiljer sig en del från medlemmarna i Fastighets, men uppdraget för en fackförbundstidning är densamma oavsett förbund.
– En viktig uppgift är att skildra och lyfta fram medlemmarnas arbetsliv och vardag på jobbet, men också att skildra vad facket gör med de viktiga frågor som branscherna behöver ta itu med, säger Ewa-Maria.

Att byta chefredaktör är inte den enda förändringen för Fastighetsfolket den närmaste tiden. Från och med början av nästa år ska tidningen också ingå i det så kallade Mediehuset, som just nu håller på att bildas tillsammans med fyra andra tidningar.
Det kommer inte att innebära några stora skillnader för tidningen, men Ewa-Maria Kriegholm menar ändå att det kommer att ge ett lyft för Fastighetsfolket.
– Det kommer att ge stärkta möjligheter att förbättra journalistiken ytterligare, säger hon.

Läs också: Fastighetsfolket blir del av Mediehuset