Alla utom en på Jenny Parmstrands arbetsplats, Coor Service i Borås, är med i facket.
– Det går smidigt att jobba fackligt hos oss. Däremot finns inget intresse för att bilda fackklubb.

Stressen i samhället har sin motsvarighet i stressen på arbetsplatsen. I städbranschen är detta ett känt problem. Jenny Parmstrands, som är arbetsplatsombud på sin arbetsplats, fick för en tid sedan möjlighet att vidga sina fackliga vyer.
– Jag var en av deltagarna i en facklig kurs i Finland, anordnat av SUN, Service- och tjänstebranschens Union i Norden.

Vad gav den kursen?
– Först så undrade jag vad den skulle handla om, läste materialet vi fick i samband med inbjudan, men jag hade svårt att förstå innebörden. Men väl på plats så blev frågetecknen färre.

Arbetstillfredsställelse i städbranschen var rubriken. Och det betyder?
– Det handlar mycket om arbetsmetoder, olika kvalitetsstandard som används i de nordiska länderna. Berättelserna från de övriga deltagarna från Norden gick i linje med vad vi känner i Sverige: städjobbet är tungt och stressigt. Något som kanske allmänheten har svårt att greppa. Bättre arbets- och mätmetoder gör dock jobbet lättare.

Några saker som överraskade?
– Kanske inte direkt. Men i Norge hade man börjat att använda den nya tekniken på så sätt att städplaneringen kunde visas i mobiltelefonen. Det var intressant. Finland hade ett annat sätt att mäta städning än vi i Sverige.

Betyget på kursen totalt sett?
– Intressant. Kanske blev den det i och med att jag inte hade några förväntningar. Det som gav mest var när vi pratade på fri hand med varandra, under måltider och så vidare.
– Vid ett tillfälle resonerade jag med engelsmannen Nigel Flanagan, Senior Organiser på UNI. Han berättade om hur branschens framtid kan se ut. Hur jobb flyttas mellan olika länder.

Nu alltså tillbaka till det fackliga jobbet i Sverige. Och vad möter du då på din arbetsplats?
– Vi har inga problem med att jobba fackligt. 13 av de 14 på arbetsplatsen är med i facket. Men däremot så finns inget intresse att bilda en klubb. Det vore naturligtvis bra om vi kunde göra det, då var vi flera som kunde dela på uppgifterna.
– Det vore också bra om vi inom Coor kunde samverka mera fackligt. Inom ISS har alla skyddsombud träffar. En riksklubb för Coor skulle ge oss som är fackligt aktiva möjlighet att spegla oss i vad man har för problem på andra Coor arbetsplatser.

Slutligen, någon fråga som du tycker att Fastighets ska driva hårdare?
– Ja, att se till att förtroendevalda kan få information på sitt hemspråk. Vi har många invandrare i förbundet som skulle kunna ta på sig ett förtroendeuppdrag, men i dag skräms många bort på grund av att de kan för dålig svenska.