Skyddsombudet är ett av de viktigaste uppdragen på en arbetsplats. Han eller hon ska kunna påverka alla förändringar på jobbet, förebygga skador och sjukdomar. Skyddsombudet kan till och med stoppa arbetet om det föreligger omedelbar fara föra liv eller risk för olycksfall.

I min förra arbetsrättstext skrev jag om Arbetsmiljöverkets, AV, nya regler för att motverka stress och psykisk och social ohälsa. Det är bra att verket kommer med nya regler, inte minst för att många fastighetsskötare har arbetsmiljöproblem. Det kunde vi nyligen läsa om i Fastighetsfolket.
Ett sätt att motverka arbetsskador är att ha ett bra samarbete mellan dig och din arbetsgivare. Om ni är minst fem stycken på din arbetsplats, då ska det finnas minst ett skyddsombud. Om det behövs – om du exempelvis utför farliga arbeten – ska det finnas ett skyddsombud även om ni är färre än fem.
Det är alltid arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, så han eller hon måste se till att det finns ett skyddsombud. Men det är du och dina arbetskamrater som väljer skyddsombudet, oftast inom facket, men det är inget krav. Och skyddsombudet ska hjälpa alla, även de som inte är med i facket.

Om du har ett problem ska du alltid först gå till din chef, för att han eller hon ska kunna rätta till problemet. Men om inget händer trots löften, då kan du vända dig till skyddsombudet. Tanken är då att skyddsombudet ska lösa problemet med arbetsgivaren.
Men om inte ens det räcker då kan skyddsombudet i ett brev beskriva problemet och fråga arbetsgivaren hur han eller hon tänker åtgärda problemet. Skyddsombudet ska få svar inom den närmaste veckan. Arbetsgivaren behöver alltså inte lösa själva problemet direkt, men måste snabbt förklara hur det ska lösas. Om han trots brevet inte gör något alls kan skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöverket.

Det här kallas för en 6:6a eftersom det står om detta i sjätte kapitlet, sjätte paragrafen, a i arbetsmiljölagen. En 6:6a kan sätta lite fart på arbetsgivaren. Men det är bara skyddsombudet som kan göra en 6:6a.
Om skyddsombudet anser att det finns risk för omedelbar och allvarlig fara för din eller andras liv eller hälsa, och det inte går att ta bort den här faran direkt, då kan skyddsombudet tillfälligt stoppa arbetet. Sedan ska AV avgöra om arbetet kan fortsätta.

Men om du arbetar helt ensam och anser att det här jobbet är livsfarligt – som exempelvis skotta tak utan säkerhetslina eller städa i rivningskåkar där det hänger lösa elkablar – då ska du direkt ringa din chef eller skyddsombudet och fråga om du verkligen ska utföra det där jobbet. Och du behöver inte göra något innan du får ett besked vad som gäller. Se nedan var du kan läsa om detta.

Alla regler och bestämmelser om arbetsmiljön bygger på att alla har rätt att vara olika, det vill säga arbetet ska anpassas till dig och inte tvärtom, att du och arbetsgivaren ska samarbeta kring arbetsmiljön och att arbetsgivaren ska ha skriftliga åtgärdsplaner som dessutom ska vara aktuella.

Om ni är minst 25 anställda på en arbetsplats har ni rätt att ha en skyddskommitté. Där ska alla arbetsmiljöfrågor diskuteras och planeras.
Och även om du är inlånad som bemanningsanställd har din inhyrare ansvar för dig. Du har alltså rätt att vända dig till skyddsombudet där du fysiskt utför arbetet för att få hjälp.

Samtidigt har du skyldigheter. Du ska använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren har bestämt. Du ska följa hans eller hennes säkerhetsinstruktioner. Om alla gjorde så skulle vi kanske ha färre arbetsskador.

Läs mer www.av.se/lagochratt/aml/Kapitel03.aspx (Se framför allt paragraf 4)