KONGRESS 2014 Förbundsstyrelsen kommer att öka med två personer har kongressen beslutat. Dessutom kommer de ordinarie ledamöterna att få personliga suppleanter.

Under lördagen kommer kongressen att få välja en ny förbundsledning bestående av förbundsordförande, andre och tredje förbundsordförande. Därutöver kommer kongressen att välja sex medlemmar till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen och sex personliga suppleanter.

Det var diskussionen på kongressen om antalet valda ledamöter och suppleanter som ledde till att beredningsutskottet fick komma med en lösning. Beredningsutskottet la då fram ett förslag på sex personliga suppleanter, och inte fyra icke personliga så som förbundsstyrelsens förslag var från början. Det fick också kongressens bifall.