KONGRESS 2014  Fastighets kongress har börjat i Lärarnas hus i Stockholm. 100 ombud ska under tre dagar behandla 225 motioner. De första handlar om ändringar i förbundets organistation.

På plats finns också gäster, ombudsmän, fackliga ombud och andra anställda samt pensionerade ombudsmän.

DSC_7041

 

 

 

 

 

 

Några av de gäster som besöker kongressen under den första dagen är LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Alice Dale, ordförande i UNI Property Services, den internationella organisation som Fastighets ingår i.