Av alla anställda i Sverige har i dag 15 procent en tidsbegränsad anställning, enligt LO:s nya rapport. Den bygger på fakta från Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar och slår fast att visstidsanställningar har ökat, både som andel och i antal, sedan början av 1990-talet.
Att inte ha en fast anställning är absolut vanligast bland ungdomar. Mer än hälften av alla anställda mellan 16 och 24 år har en tidsbegränsad anställning. Men fenomenet är också vanligare bland kvinnor än bland män och förekommer mer bland arbetare än tjänstemän.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, var en av de gäster som besökte Fastighets kongress under fredagen. Under sitt känslofyllda tal pratade han inte bara om vikten av sammanhållning för ett starkt fackligt LO-samarbete, utan lyfte också den nya rapporten.
Den är aktuell inom många LO-förbund, inte minst Fastighets där mer än var tionde anställd, 13 procent, har en otrygg anställning.

Mest förekommer de tidsbegränsade anställningarna inom sektorerna kultur och nöje, samt hotell och restaurang. Där är så många som 43-45 procent anställda i projekt eller på visstid.
Men visstidsanställningar utgör en stor andel av andra branscher också. I kategorin ”uthyrning och fastighetsservice (lokalvård med mera)” har var tredje person en tidsbegränsad anställning, enligt sammanställningen.

Rapporten gjorde också stort intryck bland ombuden på Fastighets kongress.
– Det är våra ungdomar, kvinnor och invandrarvänner som oftast råkar ut för detta. De har rätt till heltidsanställningar, som alla andra på svensk arbetsmarknad. Visstidsanställningar drabbar dem ekonomiskt både i närtid och när det är dags att gå i pension. Det är väldigt viktiga frågor, sa Karl-Gustav Mattisson, ombud från avdelning Tierp, i talarstolen.
Han föreslog därför till kongressen att arbeta fram ett särskilt uttalande för att uppmana arbetsgivare att ta bort otrygga anställningar.