KONGRESS 2014  Bara två av ombuden på kongressen, som börjar idag fredag, är födda på 1990-talet. Johan Noresund från Ludvika, 22, är den yngste av dem.
– Jag hoppas på att bli inspirerad att fortsätta jobba fackligt och att få tips på hur vi kan bli bättre, säger han.

yngsta ombudJohan Noresund är arbetsplatsombud på Ludvikahem där han jobbar som husvärd. Han driver också ungdomsfrågor i SSU. Fastighetsfolket skrev om honom första gången i somras då han tillsammans med andra unga besökte sommararbetsplatser. (Se Fastighetsfolket nr 6.14)
När Fastighetsfolket får kontakt med Johan ska han åka på en kongressutbildning i Umeå. Där ska han lära sig hur kongressen kommer att gå till och gå igenom motionerna med de 19 andra ombuden från Fastighets region Nord.
– Jag har varit på två SSU-kongresser så jag vet att man måste vara väl förberedd. Det gäller att kunna hänga med för det kommer att vara en hel del formalia. Jag tror att även Fastighets kongress kommer att bli några tuffa dagar så det gäller att dricka mycket kaffe, säger han.

Johan har skrivit en av kongressens 225 motioner. Den handlar om hur förbundets webbplats kan bli bättre. Johan berättar att han besöker sidan ett par gånger per månad, inte minst för att hitta information om sitt kollektivavtal.
– Jag tycker dock att jag har haft svårt att hitta information. Det finns flera andra motioner med ungefär samma budskap så jag tror att förslagen kan gå igenom. Jag planerar att prata om min motion. Men först ska jag träna lite mer på vad jag ska säga i talarstolen.

Vilka är de viktigaste frågorna för dig på kongressen?
– För mig känns det viktigt att vi som en facklig organisation ska försöka påverka även politiskt. Till exempel att vi ska trycka på att enbart företag med kollektivavtal ska vara aktuella vid offentlig upphandling av tjänster. Vi behöver även påverka så att arbetsmiljöfrågorna tas mer på allvar.

Än så länge har inte Johan fått medskick till kongressen från sina kolleger.
– Intresset för det som händer i förbundet är svagt. Folk är här, som på många andra ställen, mest intresserade av det som händer på den egna arbetsplatsen.

Kort fakta om kongressombuden

104 ombud deltar i Fastighets kongress: 15 från region Syd, 27 från region Väst, 16 från region Tvärs, 26 från region Ost och 20 från region Nord,.
39 procent är kvinnor och 20 procent har utländsk bakgrund.
De flesta, 36,5 procent, är födda på 1960-talet, näst flest på 1950-talet, 35,5 procent.
Endast 37 procent deltog i kongressen 2010.