KONGRESS 2014 Fastighets har på kongressen startat en insamling av pengar till Palestina. Pengarna ska gå till Olof Palmes internationella centers verksamhet i Palestina, som bland annat är inriktad på att underlätta för kvinnor och ungdomar att delta aktivt i demokratiska och fredsbefrämjande processer.

I somras protesterade Fastighets och 6F mot Israels angrepp på Gaza och krävde en bojkott av varor som producerats på ockuperad mark.