KONGRESS 2014 De svenska kollektivavtalen ska säkerställas för alla som jobbar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån. På torsdag kommer nya direktiv för den statliga utredning som ser över lex Laval. Det sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på Fastighets andra kongressdag.

Det råder obalans mellan fackliga rättigheter och den fria rörligheten för kapital inom EU. När man vill skydda någon är regelverket svagare inom unionen, sa Ylva Johansson och krävde lagändringar:
– Det krävs ändringar i EU:s fördrag så att vi kan införa ett socialt protokoll. Även utstationeringsdirektivet behöver ändras.

Ylva Johansson vill också se ändringar i den svenska lagstiftningen:
– Den gamla regeringens regelverk för lex Laval går längre i form av kränkningar av fackliga rättigheter än vad som krävs. Jag kommer på torsdag att presentera ett tilläggsdirektiv till den pågående statliga utredning om lagen.
– Under de senaste åren har det varit det möjligt för skrupelfria arbetsgivare att utnyttja arbetskraft från andra länder med oanständiga löner. Vi vill göra anställningserbjudandena rättsligt bindande och införa sanktioner mot de arbetsgivare som bryter mot dem, sa Ylva Johansson.

Ylva Johansson berättade också att hon på måndag ska starta en dialog med alla kommunledningar i Sverige och erbjuda kommunerna ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Det sker i första hand för att lösa ungdomsarbetslösheten.
– Arbetsförmedlingen  ska se till att de lediga jobb som finns ska tillsättas. Vi vill rusta människor. Vi ska avskaffa långtidsarbetslösheten för unga.
Ylva Johansson är, som bekant, inte en vän av fas 3. I stället vill hon ta tillbaka kunskapslyftet:
– Vi vet att alla människor har resurser, men efter en tid i arbetslöshet kommer man inte åt sina resurser. Kunskapslyftet är som att vattna människor så att de kan börja blomma igen.

Foto: Sofia Lindroth