KONGRESS 2014 En ny rapport från LO visar att de otrygga anställningarna ökar i Sverige. Nyheten inspirerade Fastighets kongress att skriva ett uttalande.

Fastighets ser en skadlig utveckling med allt fler otrygga anställningar som måste stoppas.
”Vi måste kunna vända tillbaka från denna farliga väg. Vi behöver återigen få möta arbetsgivare som vill och kan medverka till en positiv utveckling. Vi behöver ett system med ordning och reda på svensk arbetsmarknad.”

I uttalandet beskrivs hur reglerna i lagen om anställningsskydd om allmänna visstids- och vikariatsanställningar gör det möjligt för arbetsgivarna att stapla anställningar på varandra. Anställningar med delade turer blir fler och ofrivilliga deltidsanställningar har också ökat dramatiskt då allt fler företag anställer bara på deltid.

”Under de senaste åtta åren har företagen också överösts med statliga bidrag som ytterligare driver på denna skadliga utveckling. De statliga bidragsformerna bidrar till osund konkurrens mellan företagen… Dagen situation försämrar Sveriges konkurrenskraft och skapar en osund utveckling med sämre välfärd som följd.”

Uttalandet avslutas med att Fastighets alltid tar kampen mot otrygga anställningar. Fungerande kollektivavtal ska vara en konkurrensmässig fördel, slår kongressen fast i sitt uttalande.