KONGRESS 2014 Två ombud såg på söndagen till att det fackliga arbetet med och för ungdomar blev en kort, men intensiv, debatt. Ett av förslagen var att anställa en särskild ungdomsansvarig på förbundet.

Eric Näslund, från Örebro, som också skrivit motionen om att en person med uppgiften att vara särskilt ungdomsansvarig anställs, var en av de två som argumenterade för sakfrågan.
– Jag vill förtydliga min motion med ett tillägg om att den här personen lämpligen kan rekryteras bland förbundets medlemmar under 30 år. Jag har haft fast anställning i tio år och är 32 år gammal och har ändå svårt att känna hur det är att vara ung med till exempel osäkra anställningar, sa han.

JohanN_2_webbJohan Noresund, från Ludvika, ville få stöd för motionen om ett specifikt konto för ungdomsverksamhet för ungdomsansvariga i regioner och avdelningar.
– Vi som jobbar med ungdomsfrågor har inte de rätta verktygen. Det blir enklare att planera om vi vet hur mycket pengar vi har till förfogande, sa han.
Jarmo Kusmin, förbundsstyrelsens föredragande, höll inte med ombuden.
– Ungdomsfrågorna finns i dag i alla verksamhetsområden och där finns även pengarna. Vi har i dag unga fackliga aktiva i samtliga regioner som driver bra verksamhet, utan att det finns en särskild ungdomsansvarig anställd. Jag tror att med ett särskilt konto kan bli mindre facklig ungdomsverksamhet, sa han.

Jarmo Kusmin berättade att Fastighets har fler fackliga ombud under 30 år än för fyra år sedan. Antalet medlemmar under 30 år är fler. Antalet unga avdelningsordföranden är också fler än för fyra år sedan.

– I motionen föreslås att den ungdomsansvariga ska vara projektanställd på två år. Inte ska vi i facket hålla på med visstidsanställningar. Då ska personen anställdas på riktigt, sa Jarmo Kusmin.
Eric Näslund förklarade att det, enligt honom, är nödvändigt eftersom att vara ung inte är något permanent. När personen under 30 år jobbat i två år är det dags för nästa ung att ta över.

Eric och Johan fick dock inte de övriga ombuden med sig då kongressen avslog deras förslag.