KONGRESS 2014 Fastighets förbundsstyrelse ska hjälpa till att ta fram kontaktuppgifter till fackligt aktiva medlemmar med olika språkkunskaper. På så sätt kan de språkliga resurser som finns i förbundet utnyttjas bättre.

Bland Fastighets medlemmar talas omkring 150 olika språk. Det innebär att det finns stora resurser i förbundet, men också att det förekommer kommunikationsproblem.
– Hos mig i Borlänge finns mest flyktingar i hela landet. Det märks även i avdelningen och ibland har jag svårt att kommunicera med mina medlemmar. Jag behöver hjälp för att kunna göra det och det är därför jag står här, sa ombudet Magnus Bengtsson.

Han hade skrivit en motion med förslaget att någon i förbundet ska ha särskilt ansvar för att sammanföra människor i förbundet som talar olika språk, och därmed utnyttja de språkliga resurser som redan finns bland medlemmarna.
Ivy Salaris, som själv har invandrarbakgrund, var en av dem som ställde sig bakom förslaget.
– Med hjälp av någon som tolkar kan folk prata på sitt modersmål vilket gör att de känner sig tryggare, det kan också hjälpa till att undvika missförstånd, sa hon.

Förbundsstyrelsens svar på motionen var att Fastighets redan jobbar mycket på integrationsområdet, och till exempel har medlemsutbildningar på fler språk än svenska, samt att det redan finns en bra struktur för integrationsarbetet som inte bör förändras i grunden.
– Jag tror att vi är överens om målen. Vi har jobbat med de här frågorna i många år och vi jobbar på, men det går alldeles för sakta. På kongressen för fyra år sedan beslutade vi att gå en annan väg och inte isolera de här frågorna utan låta dem genomsyra och finnas med i all verksamhet. Så tycker jag att vi ska fortsätta, sa föredragande Peter Aronsson.

Magnus Bengtsson påpekade att det inte är viktigt att det finns en person som är särskilt anställd för att ta hand om detta, utan att det viktiga är att det finns någon som är spindeln i nätet och som kan samla ihop uppgifter om fackligt aktiva med olika språkkunskaper.
– Det kanske inte är lika stort problem att hitta fackligt aktiva med invandrarbakgrund i alla avdelningar men jag har väldigt svårt att förmedla ett budskap om lika värde till medlemmarna när vi inte förstår varandra, sa han.

Debatten kom sedan att handla om ifall förbundet ska utse en särskild person med ansvar för detta och om det i så fall skulle isolera frågan i stället för att låta den bli en del av all verksamhet i förbundet.

Efter flera inlägg på samma tema bröt dåvarande förbundsordförande Hans Öhlund in:
– Jag har lyssnat på debatten och som jag förstår det borde vi vara bättre på att utnyttja de resurser som vi har, våra medlemmar. Vårt förslag från förbundsstyrelsen är därför ett tillägg om att förbundsstyrelsen ska arbeta för att ta fram kontaktuppgifter på medlemmar och förtroendevalda som kan medverka vid kontakt i fackliga frågor.

Sedan tillägget presenterats valde flera av motionärerna att dra tillbaka sina bifallsyrkanden och beslutet blev att gå på förbundsstyrelsens linje.