Regeringen vill ha mer fokus på kollektivavtalskrav i lex Laval för att stärka skyddet för inresta arbetare från andra EU-länder. Det står klart efter att nya tilläggsdirektiv har presenterats.

Innan valet lovade Socialdemokraterna att riva upp lex Laval. När arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte Fastighets kongress förra veckan berättade hon också att det snart skulle komma nya direktiv för den statliga kommitté som jobbar med frågan.

Nu har regeringen beslutat och presenterat hur de nya direktiven ska se ut. Den största förändringen är en skärpning av uppdraget.
– Tidigare har de bara haft möjlighet att lägga motiverade förslag, med tilläggsdirektivet får utredningen i uppgift att stärka kollektivavtalens ställning och ta fram författningsförslag för detta. Det är en tydlig inställning att kollektivavtalens ställning ska stärkas, sa Ylva Johansson under en presskonferens.

Hon hade önskat det gick att ställa krav på hela kollektivavtal men menar att det inte är möjligt utifrån gällande EU-direktiv.
– Den tolkning som har gjorts är utifrån Lavaldomen. Det som prövades där var hela Byggnads kollektivavtal, med pensionsavtal och annat. Och nej, man kan inte kräva hela avtal, men utifrån domen kan man inte dra slutsatser om hur mycket man kan kräva. Jag personligen tror att man kan kräva till exempel arbetsskadeförsäkring, sa Ylva Johansson.

Senast den sista maj nästa år ska Utstationeringskommittén vara klar att presentera sina förslag. Det betyder att de får längre tid på sig än enligt tidigare direktiv.

Utöver kommitténs uppdrag om att se över den svenska utstationeringslagen, lex Laval, finns också en parlamentarisk utredning som ser över hur de nya EU-reglerna om utstationering ska införas i Sverige. Även den får ett större uppdrag och får nu till uppgift att införa så kallat huvudentreprenörsansvar i byggsektorn. Det innebär att huvudentreprenören har ansvar för att underentreprenörer följer avtalen. Utredningen ska också se över möjligheten att införa huvudentreprenörsansvar även i andra branscher.

Läs också: Snart nya direktiv till lex Laval-utredningen