På Sollentunahem är fastighetsvärdar och energitekniker huvudpersoner i företagets lyckade energispar- och trapphusprojekt. De har bidragit med både små och stora åtgärder som gjort att energiåtgången har minskat kraftigt. Nyligen utsågs Sollentunahem till Årets energiutmanare av Sabo.

Alla 19 fastighetsvärdar ingår i företagets trapphusprojekt som går ut på att hitta energitjuvar i trapphusen. En av dem, Tom Pollars, håller till i utkanten av Sollentuna kommun, den här dagen i Norrviken på Stinsgränd. Tom Pollars demonstrerar hur en värmekamera avslöjar dåligt isolerade ytor i trapphuset. Han riktar värmekameran mot en dörr. I displayen syns dörrkarmen i blått och väggen intill i ljusblått. Ju längre från dörren som leder till loftgången, desto mer gult och rött blir det i bilden. Tom berättar att det blå visar kalla partier och det röda varma.
– Innan vi fick värmekamera hade vi svårt att förstå hur mycket energi vi förlorar. De otäta, gamla dörrpartierna ska inom kort bytas ut mot nya och isolerade, säger han.

Tom Pollars tycker att sedan fastighetsvärdarna för fyra år sedan fått i uppdrag att tänka på energibesparingar har jobbet fått en ny dimension.
– Att låset och dörrstängaren inte fungerar optimalt kan jag ha överseende med om det kostar mycket att byta ut hela dörren. Men om jag även lägger till energibiten blir det mer motiverat att skaffa nytt. I det långa loppet sparar företaget på de nya dörrarna. Och jag slipper laga de gamla portarna ännu en gång vilket i sin tur underlättar mitt jobb.

Byte av dörrpartier är en av de senaste delarna i trapphusprojektet och en åtgärd som kostar en hel del pengar. Men när projektet kom i gång för tre år sedan handlade det om små och enkla åtgärder för att hitta orsaker till höga värmekostnader.
– Vi fastighetsvärdar började föra protokoll över temperatur på radiatorerna, portdörrar och på alla plan i trapphus. Våra energitekniker analyserade uppgifterna för att sedan justera in värmesystemet.
Det ledde till att fastighetsvärdarna fick i uppdrag att ta bort alla termostater i trapphusen så att inte vem som helst kan påverka temperaturen.
– Injusteringen av temperaturen i trapphusen är så gott som klar, men i fastighetsvärdens uppgift ingår att kontrollera. Vi måste vara extra noga med radiatorer utan termostat så att de är rätt inställda.

Byte av belysning i trapphus till mer energisnåla lampor är en annan fortlöpande arbetsuppgift. Närvarostyrd ledbelysning finns på flera ställen på Stinsgränd och i första hand där hyresgäster ofta passerar.
– När vi började med det för några år sedan hade ledbelysningen ännu inte utvecklats till det som det är i dag. Då installerade vi lysrör. Men ett lysrör håller bara i cirka ett år. En ledlampa, som inte är känslig för att ofta släckas och tändas, lyser däremot i tio år.
Hela energisparprojektet för fastighetsvärdarna började med en utbildning i början av 2010. Det gick ut på att få kunskap om enkla sätt att spara energi i en fastighet.
– Vi lärde oss massor. Vi satte i gång ett praktiskt arbete om hur vi kan planera in energijustering i fastigheterna. De första åtgärderna blev de som var enklast och billigast att genomföra. Därefter har vi planerat in en åtgärd i taget som varit mer kostsam, säger Tom Pollars.

En av de första arbetsuppgifterna efter kursen blev att se över alla allmänna utrymmen för att hitta energitjuvar. Fastighetsvärdarna gick igenom alla källare, källar- och vindsförråd, tvättstugor och tomma lokaler. I första hand sökte de utrymmen som var för varma eller för kalla.
Isolering av vindar är en annan åtgärd som inte innebär stora kostnader för företaget men som har synliga effekter.
– I gamla fastigheter hittade jag vindar helt utan isolering eftersom den hade slitits ut. Några säckar lösull kostar inte mycket, men för lägenheterna högst upp och närmast vinden fick ny isolering en märkbar effekt för inomhustemperaturen.

Tom Pollars tycker att allt arbete med att minska energiförbrukningen gjort jobbet mer intressant. Han ställs ofta inför nya utmaningar. Han känner sig delaktig. På arbetsplatsträffar och möten med energitekniker och andra inblandade på företaget får han information om hur små och stora åtgärder bidrar till att företaget minskat energiåtgången i hans fastigheter.
– Vi har lärt oss ett nytt sätt att tänka. Vi har tagit fasta på enkla åtgärder med goda effekter, säger han.

reportage 2Förutom fastighetsvärdarna är de som huvudsakligen jobbar med värme, kyla och ventilation på Sollentunahem företagets tre energitekniker Stefan Ottosson, Johan Stranneryd och Bengt Andersson. De kan hålla med Tom Pollars om det nya sättet att tänka i jobbet. De säger att även energitekniker har lärt sig att ta vara på enkla åtgärder. Ett exempel är att känna till var på utsidan en utomhusgivare sitter.
– På en fastighet satt den ovanför ett sovrumsfönster. Hyresgästen vädrade ofta på kvällen. Värmen från lägenheten gick rakt in i givaren vilket ledde till taskig värme i hela fastigheten. Problemet var löst efter att jag flyttade på givaren, berättar Bengt Andersson.

Ett annat enkelt knep, som ingen på företaget tänkt på innan, är att göra sig av med elektroniska värmeslingor på trappor och ramper utomhus.
– Vi lärde oss det på en av Sabos årliga träffar för företag inom Skåneinitiativet. Hos oss har många stått på även under varma sommarmånader eftersom ingen haft tillsyn av dem. Nu är alla avstängda året om, säger Stefan Ottosson.
Värmefläktar som tidigare satt intill portarna till garage är också borta.

Energiteknikerna ska hålla koll på hur mycket Sollentunahem värmer upp sina fastigheter. Det är ett omfattande arbete och har legat till grund för uppdraget att sänka inomhustemperaturen i fastigheter där lägenheterna haft långt över 20 grader. När de sett till att få fjärrvärmeväxlare, pumpar och ventiler utbytta till nya och mer energisnåla har värmeteknikerna sedan ”smugit med” att sakta sänka temperaturen under två till tre års tid.
– Nu börjar vi närma oss 20 grader, lite drygt, en målsättning som vi haft hela tiden. Det har dock inte gått utan att vi fått klagomål, säger Bengt Andersson.

Tack vare företagets energisparprojekt jobbar energiteknikerna närmare fastighetsvärdarna, tycker både Bengt Andersson och Johan Stranneryd.
– Vi träffas ofta och går igenom problem tillsammans. Var och en får dryfta sina frågor och berätta om vad som är på gång, säger Bengt Andersson.
– Beslutsvägarna är kortare nu när fastighetsvärdarna kan kontakta oss direkt med sina frågor och inte behöver gå genom felanmälan. Fastighetsvärdarna kommer ofta med bra frågor och förkovrar sig hela tiden, säger Johan Stranneryd.

Till de mer kostsamma åtgärderna ingår att bygga om undercentraler till mer energieffektiva. Installation av frånluftsvärmepumpar påbörjades för cirka tre år sedan och pågår ännu.
– De här pumparna är otroligt effektiva. Men tekniken är oerhört avancerad och kräver ofta en annan kompetens än den som vi energitekniker har, säger Bengt Andersson.
Nya, mer energisnåla, fläktar i ventilationsaggregatet är en annan kostsam åtgärd som ger goda effekter.
– Vi sparar otroligt med pengar eftersom företaget tänker långsiktigt. Det är kul att få resurser till att få göra ett bra jobb, säger Johan Stranneryd.