Riksavtalsförhandling pågår mellan Fastighets och Arbetsgivaralliansen om avtal om löner och anställningsvillkor för anställda på idrottsanläggningar. Det gamla avtalet gick ut sista oktober.

Fastighets har avtalet tillsammans med tre andra förbund: Kommunal, Unionen och Akademikerförbunden. De har i alla fall haft det ända till nu. Fastighets föreslår, tillsammans med Kommunal, att en arbetsgrupp ska bildas för att separera avtalen. Det beror i första hand på att tjänstemannaförbunden i mitten av november gjort upp om eget avtal som ska gälla i två år, förklarar Jari Visshed i förbundets förhandlingsdelegation.

Delegationen ska träffa Arbetsgivaralliansen nästa gång den 16 december.

Avtalet med Arbetsgivaralliansens Branschkommitté idrott gäller på idrottsarbetsplatser som till exempel ishallar.