Kraven skärps på hur rut- och rotfakturorna ska vara utformade. Det har riksdagen beslutat.

Företagen ska på fakturan tydligt uppge antal arbetade timmar, debiterade kostnader för material och debiterade kostnader för annat än hushållsarbete och material. Dessutom ska det framgå på fakturan vilken typ av arbete som har utförts. På det här sättet ska det bli enklare för Skatteverket att kontrollera uppgifterna.

När skatteutskottet behandlade ärendet kom utskottet också fram till att en bred samhällsekonomisk studie om dessa skatteavdrag behövs. Skatteutskottet vill att regeringen tar tag i det.