Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet och välj ett annat, långsiktigt, sparande! Rådet kommer från Pensionsmyndigheten med anledning av nya regler om avdragsrätt.

I början av december sa riksdagen ja till alliansens budget. Från årsskiftet sänks avdraget för privat pensionssparande, gällande individuellt pensionssparade och privat pensionsförsäkring, från 1 000 kronor till 150 kronor i månaden. Regeringen har även aviserat att återkomma med ett förslag om helt slopad avdragsrätt från 2016.
– Den som fortsätter med individuellt pensionssparande som vanligt kommer att dubbelbeskattas eftersom sparandet inte längre är avdragsgillt men är skattepliktigt när pensionen betalas ut. Därför går vi på Pensionsmyndigheten nu ut med en rekommendation att fortsätta spara, men i en annan form, sa myndighetens pensionsexpert Monica Petersson på en pressträff nyligen.
Att avdragsrätten minskar rejält, och ser även ut att helt försvinna, leder till att skillnaden mellan det egna pensionssparandet och övrigt sparande suddas ut.

Pensionsmyndigheten får redan många samtal från sparare som inte vet vad de ska göra. En vanlig fråga är vad som kommer att hända med pengarna som man sparat ihop.
– De kommer att ligga kvar där de är sparade. Den som har en privat pensionsförsäkring har dock flytträtt, men reglerna och kostnaderna varierar. Vi rekommenderar att ha koll på vad en flytt kan innebära för kostnader för den enskilde, sa Monica Pettersson.
Myndigheten har på sin webbplats www.pensionsmyndigheten.se information om alternativa sparformer, till exempel Investeringskonto som de flesta banker erbjuder och kapitalförsäkring som många försäkringsbolag tillhandahåller.

Cirka 2 miljoner personer i Sverige har privat pensionssparande och berörs av de nya reglerna. De sparar i genomsnitt 475 kronor i månaden.