Skillnaden mellan avsked och uppsägning är ibland svår att avgöra. Men nu finns ett aktuellt rättsfall från Arbetsdomstolen, AD, som beskriver skillnaden på ett konkret sätt.

Om du blir uppsagd, har du rätt till uppsägningslön enligt lag eller avtal. Om du blir avskedad måste du gå på dagen utan uppsägningslön. Du får alltså sparken.
Därför kan du bli avskedad bara om du har gjort något mycket allvarligt som ingen ska behöva tåla på din arbetsplats. Stöld, även mycket små belopp, förskingring, våld eller hot om våld eller illojal konkurrens brukar leda till avsked.

Den tvist som AD nyligen avgjorde gällde en busschaufför, men domen kan tillämpas även för andra situationer. Den här busschauffören som vi kallar Bengt och som hade arbetat på företaget i över 13 år, hade enligt arbetsgivaren gjort sig skyldig till bland annat följande:

  • Kört på fel sida vid ett vägarbete trots instruktioner, skadat bussen och skrikit könsord till en kvinnlig flaggvakt som visat hur han skulle ha kört.
  • Ett år tidigare kört i diket och skadat bussen och lämnat felaktig information till trafikledningen om vad som hänt.
  • Varit hotfull mot två arbetsledare.
  • Under de senaste två åren skrikit åt sin arbetsledning och bett dem dra åt helvete.

AD kom fram till följande: Bengt hade missförstått hur han skulle köra vid vägarbetet, han körde alltså inte avsiktligt fel, men gjorde en allvarlig missbedömning och kunde har varit mer försiktig. Han skrek också könsord mot flaggvakten. Bengt var stressad av hela situationen och det är förståeligt men ingen ursäkt för ett oacceptabelt uppförande. Man får inte skrika könsord till någon. Det är allvarligt men eftersom Bengt inte avsiktligt skadade bussen och inte i övrigt varit grovt vårdslös, kunde han inte avskedas.

När det gäller den tidigare dikeskörningen och rapporteringen av skador på den bussen, kunde inte arbetsgivaren visa att Bengt lämnat felaktig information till trafikledningen. Den händelsen kunde därför inte ligga till grund för någon åtgärd mot Bengt.
Det är bevisat att han uppträtt hotfullt mot ett par chefer. Det hade i sig räckt för ett avsked, men de händelserna var två år gamla när Bengt avskedades och därmed för långt tillbaka i tiden.

Slutligen har Bengt vid flera tillfällen uppträtt aggressivt och omdömeslöst mot sin arbetsledning. Det finns inget som visar att han blivit provocerad eller trakasserad. Tvärtom, skriver AD, har cheferna gjort det de måste göra nämligen förklara att Bengt måste skärpa till sig. Han har då haft svårt att kontrollera sitt humör när han fått kritik eller blivit tillrättavisad.
När AD då lägger ihop alla dessa händelser kommer domstolen fram till att det inte räcker för att avskeda Bengt. Det är mycket allvarligt det som hänt, men inte så grovt att det uppfyller kraven för ett avsked.

Men Bengt sas upp på grund av personliga skäl. Han har visat att han är klart olämplig för sitt arbete, skriver AD. Så han förlorade sitt jobb, men fick ändå ett skadestånd på 50 000 kronor.
Varför då kan man undra. Jo, om företaget hade valt att ”bara” säga upp honom och det gått till domstol, hade Bengt varit kvar på jobbet och haft rätt till lön under den tid tvisten höll på. Så de 50 000 är ett slags kompensation, dels för att avskedet var felaktigt i sig, dels för förlorad lön vid uppsägningen.

Jag kan tillägga att det har blivit vanligare att företag som vill ”bli av med” en anställd, ibland väljer att avskeda trots att de vet att det egentligen handlar om en uppsägning. Men då slipper de i alla fall att betala lön under tvistetiden.