Det är vanligare att den som mår dåligt på jobbet går i pension före ordinarie pensionsålder. Städare och andra serviceanställda tillhör de mest utsatta yrkesgrupperna.

Den som är stressad, har liten kontroll över sitt arbete eller på annat sätt mår dåligt på jobbet beslutar sig oftare för att gå i pension före 65 års ålder än de som trivs bra. Det visar en kunskapssammanställning som är gjord av tre forskare från Linnéuniversitetet, på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Bakgrunden till sammanställningen är att Sverige får en allt äldre befolkning. Det gör att en mindre del av befolkningen kommer att behöva betala för en växande andel äldres pensioner.
Om många väljer att gå i pension tidigt blir det en ökad kostnad för samhället.
– Om inget förändras i den demografiska utvecklingen, alltså att vi har en överrepresentation av äldre individer i befolkningen, kommer problemet att öka, säger Jonas Månsson, docent vid Institutionen för nationalekonomi och statistik vid Ekonomihögskolan.

Enligt sammanställningen påverkar sådant som höga ljud, repetitiva monotona arbetsuppgifter och tunga lyft i den fysiska arbetsmiljön. När det gäller den psykosociala biten är det, förutom arbeten med mycket stress, vanligt att de som har mycket social kontakt med vårdtagare eller kunder behöver lämna arbetslivet i förtid.
Känt sedan tidigare är att de yrken som toppar listan för tidig faktisk pensionsålder är serviceyrken och fabriksarbetare. Bland män är det också vanligt med tidig pension bland resevärdar och köks- och restaurangbiträden medan kvinnliga vaktmästare, maskinoperatörer och godshanterare oftare slutar jobba före 65 års ålder.

Längst arbetar manliga tjänstemän med högre utbildning, medan kvinnliga anställda i traditionella arbetaryrken jobbar kortast tid. Kvinnor tenderar också överlag att ha högre sjukfrånvaro och större hälsoproblem än män. Och det allmänna hälsotillståndet påverkar pensionsåldern.
Men om många håller ut på jobbet och väntar med att gå i pension tills hälsan säger ifrån kan det också innebära en kostnad för samhället.
– Det framställs alltid som en win-win-situation; Om vi stannar längre så tjänar både vi och företagen mer. Men vi måste också fundera på vad det får för effekter, det kan bli en hälsokostnad att fler arbetar längre. Man måste titta på nettoeffekten av att jobba länge, säger professor Dominique Anxo, som deltagit i sammanställningen.

Faktorer som påskyndar tidig pension:

  • Dålig kvalitet på arbetet, till exempel dåliga anställningskontrakt eller otillräcklig kompensation för fysiskt tunga arbeten.
  • Stress, där även låg kontroll över arbetet spelar roll.
  • Dåligt socialt stöd.
  • Stora fysiska påfrestningar.

Faktorer som ger längre arbetsliv:

  • Sociala normer.
  • Ekonomiska faktorer.
  • Åldersanpassat arbete, till exempel om det finns möjlighet till nedtrappning före pensionen.
  • Äktenskap, många slutar arbeta ungefär samtidigt.