Arbetsdomstolen slog nyligen fast att en arbetsgivare inte alltid är skyldig att ersätta sin anställde, i det här fallet en målare, för parkeringsavgifter i arbetet. Det kan leda till att Fastighets kollektivavtal måste förtydligas.

Arbetsdomstolen, AD, hittade inte stöd för skyldigheten i kollektivavtalet och gick därför på arbetsgivarens linje. Domen kan tvinga även Fastighets att i nästa avtalsrörelse få fram regler om skyldigheten att ersätta de anställda för parkeringsavgifterna.
En målare i Göteborg har använt sin bil i tjänsten. Under två månader under 2012 parkerade målaren bilen för drygt 2 400 kronor. När han begärde ersättning för sina utlägg betalade inte företaget. Enligt hans fackförbund, Målareförbundet, är den grundläggande principen att arbetsgivaren ska ersätta alla kostnader som är förenliga med arbetet. Det finns dock ingen central överenskommelse om det utan frågan har lösts av arbetsgivarna, oavsett om målaren använder sin egen eller företagets bil.

Målareförbundet menar att kollektivavtalet inte ska ses som en inskränkning i rätten till ersättning. Det reglerar inte uttömmande alla de ersättningar som en arbetstagare har rätt till om han eller hon använder egen bil i tjänst.
Arbetsgivaren däremot anser kollektivavtalet vara uttömmande. Eftersom det inte står någonting om rätt till ersättning för parkeringsavgifter och andra kostnader under resor i tjänst är arbetsgivaren inte heller skyldig att ersätta för parkeringsavgifterna. Arbetsgivarens tolkning är att arbetsgivaren själv får välja vilka kostnader han/hon vill ersätta varje gång det inte är reglerat i avtalet. Arbetsgivaren har också uppmanat målaren att ta upp kostnaderna i sin skattedeklaration.Arbetsdomstolen, som gav arbetsgivaren rätt, var dock inte helt enig. En ledamot ansåg, som Målareförbundet, att parkeringskostnader i samband med arbetsresor är utlägg i tjänsten och ska därför ersättas av arbetsgivaren.

Vad innebär domen för Fastighets medlemmar som också kör med egen eller företagets bil i tjänsten och lägger ut pengar för till exempel parkeringsavgifter? Vi har bett avtalsexpert Jari Visshed på förbundskontoret att svara på frågan.
– Domen är överraskande. Arbetsdomstolen konstaterar att frågan inte är avtalsreglerad mellan parterna. Jag tror faktiskt att så ser det ut på stora delar av arbets- marknaden. Alla har i stället tillämpat den allmänna praxisen, säger han.
Praxisen, som Jari Visshed hänvisar till, är att i de fall arbetsgivaren krävt att den anställda ska köra egen bil i tjänst ska arbetsgivaren även stå för parkeringsavgiften.
– Det är ett juridiskt sätt att se på problemet. Domen säger inte att det är fel om arbetsgivaren skulle ersätta. Men Arbetsdomstolen framhåller skyldigheten och en sådan kunde man inte finna.

Domen kan innebära att även Fastighets, för säkerhets skull, behöver reglera detta i sina kollektivavtal, tror Jari Visshed. Han tycker att det i så fall tydligt borde stå att parkeringskostnader som uppstår i samband med bil i tjänsten ska bekostas av arbetsgivaren. Det kan även gälla trängselavgifter under arbetstid.
– Det är ingen skillnad om den anställda kör med företagets bil och själv betalar för parkeringsavgifterna. Även i det fallet ska arbetsgivaren stå för kostnaden. Många gånger kan arbetsgivaren lösa parkerings- frågan för dem som är mycket i trafiken. De kan till exempel få ett särskilt parkeringstillstånd med möjlighet att parkera på platser som inte är avsedda för oss vanliga dödliga, säger Jari Visshed.

Om en anställd ändå råkar ut för att arbetsgivaren slutar att ersätta anställda för utlägg som parkeringsavgifter ska man försöka lösa problemet på företaget. Det bästa är att kontakta facket som tillsammans med arbetsgivaren kan få fram en överenskommelse så att den anställda får ersättning mot uppvisande av parkeringskvitton, säger Jari Visshed.
– Skattemyndigheten gillar inga paketlösningar, till exempel att arbetsgivaren betalar 500 kronor extra i månaden som ska täcka kostnaderna. Det som behövs är ett kvitto som blir en täckning för utläggen, säger Jari Visshed.