Vita jobb-modellen finns snart inte bara i Malmö. Nu gör den återtåg även i Stockholm.
– Den ska bidra till att sanera de svarta och gråa områden som finns. Om vi ser till dagsläget är vi en anabol steroid för den svarta städbranschen, säger borgarrådet Roger Mogert.

Fastighetsfolket skrev tidigare i år om införandet av modellen i Malmö. Beslutet fattades av kommunfullmäktige i februari men först under våren 2015 börjar modellen användas fullt ut i praktiken.
Hade de rödgröna förlorat makten i kommunvalet är det möjligt att arbetet hade stoppats. Lika osäker har modellen varit i Stockholms stad.
Redan år 2005 skrev socialdemokraten Roger Mogert en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Fastighets dåvarande ordförande, Hans Öhlund, och flera andra fackförbundsordföranden. De skrev att det är en hederssak för samhället att handla vitt och att ”Vita jobb förenar den offentliga upphandlarens makt att styra upphandlingen, med fackets kunskap och närvaro på arbetsplatsen”.

Roger Mogert drev också igenom ett försök med Vita jobb i Stockholm, men modellen avskaffades efter maktskiftet 2006. När Mogert nu har fått chansen att ta plats på nytt är återinförandet av Vita jobb-modellen något som står högt på agendan.
– Vi har redan smygstartat lite med en städupphandling i Idrottsnämnden och mer är på väg. Jag upplever att det finns en nyfikenhet och längtan bland tjänstemännen som ska jobba med det här, säger han.
Roger Mogert menar att Vita jobb-modellen inte är fulländad, bland annat därför att den fortfarande inte kan tillämpas på alla områden, men han tycker ändå att det är viktigt att ta steget.
– Den bidrar till en bättre arbetsmarknad. Den begränsar skadan som offentlig sektor gör med offentliga upphandlingar och det är den enda modell som finns för detta.
Ambitionen är att modellen ska användas i full skala från och med årsskiftet.
Jämfört med förra gången har den dock uppdaterats och förbättrats utifrån arbetet och erfarenheterna i Malmö och Roger Mogert påpekar att det kommer att finnas ett utbildningsbehov bland tjänstemännen när modellen ska införas.

Bengt Sandberg, ombudsman på Fastighets regionkontor i Solna, var med även för åtta år sedan och välkomnar beslutet om att återinföra modellen.
– Det innebär krav på rätt till heltid, ingen dumpning av löner och villkor och att kollektivavtal gäller. De frågorna är centrala frågor för våra medlemmar. Det går inte att undervärdera hur viktigt det här är, säger han.
Han var med vid försöket år 2006 och menar att det bara gav goda erfarenheter.
– Det blev ordning och reda och schysta upphandlingar. Med modellen blev det avtal med företag som har kollektivavtal och som tvingas tillämpa dem, säger han.