– Ute på arbetsplatsplatserna måste det bli självklart att man frågar kompisen om hen är med i facket.
Det säger Magnus Pettersson som nyss har bytt rum på Fastighets förbundskontor. Som andre förbundsordförande har han nu tagit sista steget uppåt och blivit förbundsordförande. Väl installerad i sitt nya rum möter jag en förbundsordförande som haft en hektisk tid. Kongressen är nyligen avslutad.
– Det är stort att ha blivit ordförande i förbundet. Det är det finaste uppdrag man kan få. Jag hoppas jag ska kunna axla rollen och tillsammans med andra kamrater jobba för att utveckla och förbättra våra kollektivavtal.
Magnus började jobba på HSB i Norrköping 1986, 1987 blev han sekreterare i fackklubben.

Du har en lång facklig karriär bakom dig och har innehaft många poster. Kan du peka på någon punkt där du kände att det hände något speciellt?
– Ja, den största förändringen var när jag 1995 blev kongressombud och sedan valdes att ingå i förbundsstyrelsen.

Hur ser du på Fastighets branscher, fastighets- och städbranscherna, har väl förändrats mycket över tid?
– I slutet av 80-talet inrättades kombitjänster för reparatörer, fastighetsskötare och städare på bostadsbolagen. Inte minst städarna gillade detta upplägg. Sedan dess har det hänt mycket. Kombitjänsterna har i stort försvunnit och nu läggs städning och andra sysslor ut på entreprenad. På 80-talet var kombitjänsterna i egen regi.
– Inom fastighetsbranschen behövs det folk, så många unga har chans att få ett jobb. Dessutom vet vi ju att fastigheterna står kvar där de finns.
– Vad gäller städsektorn så har stressen ökat med varje ny upphandling. Städytorna har blivit större och städarna har blivit pressade att hinna med alltmer. Detta beror till största delen på att kunderna inte köper kvalitet utan att det alltid är lägst pris som gäller. Kampen mot städstressen är också en kamp vi för på det internationella planet.

Vänd dig till medlemmarna och säg vad som är den viktigaste fackliga framtidsfrågan.
– Vi måste höja organisationsgraden. Ju fler vi blir desto starkare blir vi. Ute på arbetsplatserna måste alla ställa frågan till sina arbetskamrater: är du med i facket? Vår kampanj Värva din arbetskamrat är alltså mycket viktig. Och som ordförande i förbundet är det naturligtvis viktigt för mig att driva frågorna om att höja lägsta lönerna och att kämpa för kronpåslag i avtalsrörelserna, med andra ord kämpa för bra kollektivavtal.

Magnus Pettersson

Förtroendevald: Nyvald ordförande i Fastighetsanställdas förbund
Ålder: 49 år
Bor: Haninge
Familj: Fru och två vuxna bonusbarn
Intressen: Vara ute i naturen, sommarstugan och så att läsa böcker