Flera norska fackförbund har lämnat ett gemensamt varsel om strejk i slutet av januari. Det är en politisk strejk mot den norska regeringens förslag till ändringar i arbetsmiljölagen.

Det är norska LO som, tillsammans med de två fackliga centralorganisationerna Unio och YS, har lämnat strejkvarslet i protest mot förslagen som den borgerliga regeringen presenterade i höstas. Det föreslås bland annat att reglerna om tidsbegränsade anställningar ska ändras så att det blir tillåtet att ha fler anställda på visstid. Ramarna för övertidsarbete ska ändras och det ska bli lättare för arbetsgivaren att lägga ut arbete på söndagar.

Regeringen menar att detta ger större flexibilitet i arbetslivet.
– Vi behöver en arbetsmiljölag som är mer modern och anpassad efter dagens arbetsliv, sa arbets- och socialminister Robert Eriksson när förslaget presenterades.
Han menade också att det här ger arbetstagare ökad möjlighet att styra över sin arbetsdag och att det ger fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

De fackliga organisationerna håller dock inte med och har sedan i höstas varnat för riskerna med den nya arbetsmiljölagen. De har inte har fått något gensvar på sina protester och nu tar de därför steget vidare. Förutom att lägga strejkvarslet har de också lanserat en gemensam hemsida och en informationskampanj om de nya förslagen.

Strejken kommer att äga rum mellan klockan 14 och 16, onsdag 28 januari, i fem norska städer, däribland Oslo och Trondheim.