Fastighets växer första gången på flera år. Under 2014 ökade medlemsantalet med 164 personer.
– Om vi fortsätter jobba med medlemsvärvning lika bra i år som under förra året kan Fastighets åter bli ett förbund med 30 000 medlemmar, säger Jarmo Kusmin, ansvarig ombudsman på förbundskontoret.

Sista december hade Fastighets totat 29 870 medlemmar vilket alltså är 164 fler än samma tid året innan. Det är ett glädjande trendbrott, säger Jarmo Kusmin:
– Vårt projekt Luren är en bidragande orsak till de positiva siffrorna. Om ökningen enbart beror på det är för tidigt att säga. Men vi vet att de som jobbat med projektet har räddat kvar fler än tidigare i förbundet.

Fastighets ökade under sju av förra årets tolv månader. Mest ökade antalet i Västsverige och minst i Skåne.

Enigt Jarmo Kusmin är de professionella kontakterna av ett fåtal projektanställda personer som är nyckeln till framgång.
– Jag kan se att medlemmar med bristande betalning i större omfattning än tidigare har blivit kvar i förbundet. Vi har också varit i kontakt med dem som av olika anledningar velat lämna Fastighets. Alla har vi inte lyckats få tillbaka men de har ändå fått ett bra avslut och har kanske senare lättare att komma tillbaka till facket.

Fyra fackliga ombud har under året haft kontakt med personer som varit på väg ut ur förbundet. De har också haft samtal med nyblivna medlemmar med syfte att välkomna dem till förbundet.
Förbundsstyrelsen har beslutat att Luren-projektet kommer att permanentas. Det är dock ännu oklart på vilket sätt det ska fortsätta.