Fastighets har varslat om stridsåtgärder på två företag som vägrat att teckna kollektivavtal. Medlingsinstitutet har utsett medlare som fram till början av februari har på sig att hitta en lösning, annars bryter konflikten ut den 2 februari.

Det är städarbete hos två av företagens kunder som sätts i blockad om Medlingsinstitutets inte lyckas med sitt uppdrag.
– Vi har informerat företagen och förhandlat med dem om att teckna kollektivavtal eftersom Fastighets har medlemmar hos dem. I det ena fallet har företaget lovat att gå med i en arbetsgivarorganisation vilket automatisk innebär att företaget blir bundet av ett kollektivavtal. Men så har inte skett. Vi på Fastighets vill att alla våra medlemmar ska få arbeta på företag som har kollektivavtal med oss, säger Ewa Edström, ansvarig ombudsman på förbundskontoret.

Båda företagen har runt 20 anställda. Arbetsplatserna som berörs är två butiker. Städarbete kommer inte att utföras på dessa platser om varslet träder i kraft.
– Konflikten är dock inte riktad mot dessa butiker utan mot de två aktuella företagen, förtydligar Ewa Edström.