Fastighets har tagit tillbaka varslet om blockad mot ett städföretag i Malmö eftersom företaget gått med i en arbetsgivarorganisation. Medling fortsätter dock om varslet om blockad mot ett Stockholmsföretag.

Fastighets varslade i början av veckan om blockad mot två städföretag för att de inte har gått med på att skriva kollektivavtal med förbundet. Medlingsinstitutet utsåg två medlare den 20 januari.

Förbundet har sedan tagit tillbaka varslet mot Malmöföretaget när företaget, efter kontakt med medlaren, anslutit sig till en arbetsgivarorganisation. Medlemskapet innebär att företaget automatiskt omfattas av ett kollektivavtal.

I det andra fallet har Fastighets, efter kontakt med medlaren, flyttat fram varseldatumet eftersom företagsledaren är på föräldraledighet. Blockaden ska träda i kraft den 4 februari om medlaren inte kan hitta en lösning. Städarbete kommer då inte att utföras hos en av städbolagets kunder i Stockholmsområdet.

Läs också Medling om krav på kollektivavtal