Tolv överenskommelser om yrkesintroduktionsanställningar i städ- och fastighetsbranscherna. Det är det totala antalet under hela 2014, enligt uppgifter från Fastighets.

Anställningsformen kom till för att erbjuda långtidsarbetslösa under 25 år anställning som också inkluderar yrkesutbildning. Innan anställningen kan börja ska det finnas en överenskommelse mellan Fastighets och arbetsgivaren.
Peter Aronsson, ansvarig ombudsman på förbundskontoret, är inte förvånad över det låga antalet:
– Jag hade dock hoppats på några fler. Arbetsgivarna har än så länge inte visat större intresse. Men de som vill göra det här bra tar också tid på sig. Därför tror jag att antalet kommer att öka i år, kanske kan det bli 30-40 nya.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd har kommit i gång med ett nytt projekt för att öka intresset för yrkesintroduktionsanställningar. Den här gången ska fokus ligga på validering av kompetens. Validering innebär att få sina kunskaper testade i ett praktisk och ett teoretiskt prov på ett utbildningscenter. Fastighetsbranschen utbildningsnämnd ligger bakom valideringen.
– Tanken är ju en yrkesintroduktionsanställning ska leda till en fortsatt anställning på företaget. Valideringen visar arbetsgivaren vad som behöver kompletteras för att personen ska vara klar för en eventuell fortsatt anställning. För den unga personen ger valideringen en möjlighet att få sin kompetens på papper, säger nyanställd projektledare Jeanette Ekenberg.

Jeanette Ekenberg vill också hitta alternativ väga för att fler företag ska bli intresserade av yrkesintroduktion.
– Jag vill ta reda på hur väl informerade ungdomarna är. Det kanske är de som ska göra reklam och besöka fastighetsföretagen. Jag ska snart träffa Arbetsförmedlingen för att diskutera hur vi kan jobba vidare, säger hon.

Av de tolv överenskommelser om yrkesintroduktionsanställningar på elva företag som Fastighets känner till är sex med städföretag, fyra med fastighetsbolag och ett med specialserviceföretag. Enligt Arbetsförmedlingens statistik finns 18 överenskommelser med Fastighets. Peter Aronsson på Fastighets har kontakt med Arbetsförmedlingen för att reda ut varför uppgifterna skiljer sig åt.