Inspiras nattarbete på Arlanda är inte tillåtet utan särskild dispens. Det står klart sedan företaget nekats prövningstillstånd i Kammarrätten. Nu har flera förfrågningar om dispenser kommit från andra städföretag.

Nattarbete är förbjudet enligt lag, men Arbetsmiljöverket kan ge dispens. Dessutom kan Fastighets och andra fackförbund skriva avtal om avvikelser i vissa fall. Förra året skrev Fastighets sammanlagt sju sådana avtal men bara under de första tre veckorna av 2015 tecknades två nya, och ytterligare förfrågningar har kommit från stora arbetsgivare.
– Vi är emot nattarbete men ju fler avtal vi tecknar, desto mer underlag har vi för att visa att det förekommer, säger Torbjörn Jonsson, central ombudsman med ansvar för arbetsmiljö.

Han tror att bakgrunden till de nya förfrågningarna är den dom i Förvaltningsrätten som nu har vunnit laga kraft och som inte tillåter nattarbete för Inspira-anställda på Arlanda.
Den processen har pågått i flera år och har överklagats i flera instanser sedan det först anmäldes till Arbetsmiljöverket. Men nu har alltså Fastighets fått rätt.
– Nu samlar vi bevis på att det har förekommit nattarbete under hela den här tiden. Sedan har vi domen som stöd och lämnar det till Arbetsmiljöverket som får gå vidare med saken. Det är möjligt att det leder till åtal eller vite, säger Torbjörn Jonsson.

Nattarbete är inte reglerat i det centrala avtalet med arbetsgivarparten Almega, trots att det har varit ett krav från Fastighets under flera år.
– Vi hoppas att arbetsgivarna nu ska sätta press på Almega om att detta behöver regleras i avtalet, säger Torbjörn Jonsson.

Inspiras vd, Mikael Wallner, skriver i ett mail till Fastighetsfolket att deras grundsyn är att nattarbete ska undvikas och att det, om det ändå krävs, ”alltid ska göras med största hänsyn till medarbetarnas hälsa”. Han påpekar att det i det här fallet är arbetstidsmåttet för heltidslön som har varit tvisten, och inte behovet av nattarbete i sig.
”Fastighets har begärt att 34 timmar ska gälla vilket vi normalt anser är rimligt. Dock har vi uppfattat att för uppdrag som har dispens för nattarbete ska ordinarie arbetstidsmått för heltidslön gälla” skriver han.
Inspira för nu en dialog med Fastighets om en lokal överenskommelse.