Ett brev med vitt pulver skickades till ett fastighetsbolag i Gällivare. Innehållet visade sig vara mjöl, men företaget ser nu över rutinerna för postöppning.

I mitten av januari fick det kommunala bostadsbolaget Top bostäder i Gällivare ett brev. Brevet, som öppnades av en administrativ chef på kontoret, innehöll ett okänt vitt pulver och polis tillkallades. Samma dag skickades liknande brev till flera andra adresser i Gällivare och flera fastigheter spärrades av. Alla som befann sig i Top bostäders byggnad fick order om att inte lämna huset tills brevet togs om hand.

Analysen visade senare att det bara var mjöl i brevet, men händelsen har gjort avtryck på företaget.
– Vi ska diskutera om vi ska ändra rutiner och eventuellt öppna vissa brev med plasthandskar och kanske ha ett kärl med tätslutande lock i närheten. Vi har anmält det här till Arbetsmiljöverket och ska titta på frågan tillsammans med dem, säger Top bostäders vd Esa Norojärvi.

Esa Norojärvi berättar också att all personal på företaget kallades till informationsmöte och erbjöds möjlighet samtal på företagshälsovården.
– Det är klart att man känner för sina medarbetare men jag tycker att det har hanterats på ett bra sätt. Min bedömning är att vår personal har tagit det med ro, säger han.

Fastighetsskötarna på Top bostäder organiseras av Kommunal sedan några år tillbaka, men liknande saker kan inträffa även på Fastighets arbetsplatser och frågor om hot blir en allt större arbetsmiljöfråga.
Enligt Torbjörn Jonsson, centralt arbetsmiljöansvarig ombudsman på Fastighets, har brevhot hittills inte betraktats som någon stor risk för förbundets medlemmar, men han menar att nya händelser också påverkar synen på arbetsmiljörisker.
– Alla arbetsgivare är skyldiga att riskinventera. Att arbetsgivaren i det här fallet gör en omprioritering nu är bra och tyder på att de tar arbetsmiljöansvaret på allvar vilket är sunt, säger han.