Malmös två största fastighetsbolag, MKB och Stena fastigheter, ska införa sociala klausuler i en del av sina upphandlingar. Målet är att ge unga i området chans till jobb.

Allt fler företag ställer sociala krav i upphandlingar. Näst på tur står Malmös allmännyttiga bostadsbolag, MKB, och privatägda Stena fastigheter i Malmö. Under våren kommer de att införa så kallade sociala klausuler i vissa upphandlingar som gäller nyproduktion i staden.

Ett av kravet i dessa upphandlingar är att leverantörer och entreprenörer ska anställa en arbetslös person mellan 18 och 29 år för visstid eller praktik under entreprenaden. Personen måste dessutom bo hos MKB eller Stena Fastigheter.

För Stena Fastigheter gäller detta i första hand nybyggnationerna vid Nöbbelöv, men klausulen kommer även att finnas med i ytterligare projekt och för MKB gäller framöver att en av tio upphandlingar ska innehålla klausulen. Arbetet kommer att ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och tanken är att detta ska minska utanförskapet och ge fler unga chans att komma in på arbetsmarknaden.

Jan Jörlund, ordförande i Fastighetsklubben på MKB, berättar att MKB också har andra sociala projekt, som till exempel läxläsning för ungdomar i Rosengård. Han ser projekten som positiva inslag och menar att det inte påverkar husvärdarnas arbete.