Under mina nästan 16,5 år som chefredaktör så har vi inte haft någon rubrik på engelska på ledarsidan. Nu kom den! Alltså när jag tjänstgör och gör mitt sista nummer av Fastighetsfolket.

Tycker uttrycket – nu räcker det – låter häftigt på engelska språket. Därför rubriken. Och visst räcker det. Som ansvarigt för medlemstidningen har jag gjort mitt allra bästa för att försöka spegla den fackliga verkligheten, den arbetsmiljö och de allmänna villkor som städare och fastighetsskötare jobbar under.
Ibland har vi på redaktionen lyckats få till läsvärda texter. Men ibland, inte alls ofta, enligt er läsare i alla fall, så har vi ”trampat vatten” och inte lyckats att förmedla viktig information på ett bra sätt.

Spegling, balans, folkbildning. Låter märk
värdigt när man skriver orden, men de har i alla 
fall varit vägledande för mig som chefredaktör för denna tidning. Speglingen av villkoren har jag redan nämnt. Balansen, också viktigt. Att visa upp missförhållandena på arbetsplatserna men också företag som fungerar, där de anställda har schysta villkor.

Det fackliga uppdraget har vi också försökt beskriva i spalterna. För många år sedan fick jag pengar från LO för att skriva boken Utan förtroendevalda stannar facket. Just de förtroendevalda är
 en viktig grupp. Många förtroendevalda, bra pålästa förtroendevalda, ger facket större tyngd.

Tyvärr tycker jag att det blivit för tyst i de fackliga leden. Fler frågor behöver diskuteras. Fler frågeställningar behöver utredas grundligt. Inte minst handlar det om den psykosociala arbetsmiljön, mobbning är tyvärr en realitet på alltför många arbetsplatser. Det måste till fackliga muskler för att stoppa den kräftsvulsten.

Facket måste också bli offensivare. Glömmer aldrig när jag under första året som chefredaktör försökte få ägarna att tycka till om 
tidningen, ville få till en diskussion. Vi hör av oss om vi är missnöjda var beskedet. Den defensiven duger inte, vare sig i dag eller i framtiden.
Tack och bock.