Förra året drev arbetsrättsbyrån LO-TCO Rättsskydd processer för Fastighets medlemmar som resulterade i ersättningar på sammanlagt 7,8 miljoner kronor. Nästan dubbelt så mycket som året innan och mer än de flesta andra LO-förbunden.

Fastighets anmälde 72 nya ärenden till LO-TCO Rättsskydd förra året. Det var nästan lika många anmälningar som från IF Metall, som har över tio gånger fler medlemmar. Av samtliga LO-förbund var det bara Byggnads, IF Metall och Kommunal som anmälde fler ärenden förra året. Det visar nya siffror från arbetsrättsbyrån.
Från de Fastighets-ärenden som avslutades under året blev den totala ersättningen 7,8 miljoner kronor. Det är en klar ökning jämfört med 2013 då slutsumman för förbundet blev 4,6 miljoner kronor.

Samtidigt fick alla fackförbund som utnyttjar rättsskyddet, både från LO, TCO och Saco, dela på drygt 335 miljoner kronor i ersättning 2014. Summan i sig var visserligen högre än tidigare år, men enligt Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd är förklaringen inte att fler har anmält skador och tvister, utan om att enskilda ersättningar blivit höga.
– Det är ingen stor skillnad mot 2013 då anmälningarna var få. Och det är sorgligt är att inte fler anmäler sjukdomsärenden, som förslitningsskador och psykosociala besvär. Bland de som anmäler är det många som får stora belopp, det är inte ovanligt med flera miljoner i ersättning, säger han.
En anledning är att problemen oftast uppkommer efter lång tid och att det därför kan vara svårt att bevisa att det är arbetet som är orsaken till besvären.

Trenden gäller även för Fastighets. En majoritet av ärendena som anmäldes förra året, 45 stycken, gällde arbetsrätt.
– En hel del av arbetsrättstvisterna rör arbetsgivare som förhandlingsvägrar. Inom Fastighets branscher finns den del mindre och oseriösa arbetsgivare och det är nog en viktig del av förklaringen, säger Dan Holke.

Han tycker att det är bra att Fastighets medlemmar utnyttjar rättsskyddet men tycker generellt att fler borde anmäla arbetsskador och sjukdomar.
– Vi har varit ute en hel del och informerat förtroendevalda i olika förbund om arbetsskadeförsäkringen, men det är svårt att nå ut till de enskilda medlemmarna, säger han.