Om du skadar dig fysiskt eller kanske går i väggen på grund av jobbet, då har du rätt till rehabilitering för att kunna fortsätta jobba. Det kan ta lång tid och du måste själv medverka.

Utgångspunkten om du skulle bli långtidssjukskriven eller sjukskriven många gånger under kortare tid, är att arbetsgivaren ska se till att du ska kunna behålla ditt jobb. Arbetsgivaren måste ha tålamod, pröva olika åtgärder och anpassa ditt arbete så långt det överhuvudtaget går för att skydda din anställning. Rehabiliteringen, som det kallas, ska alltså vara mycket aktiv.

Att du inte kan utföra dina tidigare arbetsuppgifter på grund av din skada är alltså ingen direkt grund för att säga upp dig. Gränsen går om du inte kan utföra något arbete av någon betydelse. Men dit är det långt.
En bra rehabilitering, som den är tänkt enligt lagar och regler, kan man säga är ett samarbete mellan i första hand arbetsgivaren, Försäkringskassan, företagshälsovården och dig.

Arbetsgivaren ansvarar för att en rehabilitering kommer i gång på din arbetsplats. Det kan exempelvis ske genom

  • anpassning av arbetsplatsen,
  • ändrade arbetsuppgifter eller omplacering
,
  • ändrade arbetstider,
  • arbetsträning,
  • kompetensutveckling,
  • teknisk utrustning.

Som du ser innebär rehabilitering förändringar. Och du måste medverka och acceptera exempelvis en omplacering eller nya arbetsuppgifter. Syftet är ju att du ska kunna fortsätta arbeta och försörja dig. Hur lång tid det tar, är olika från fall till fall. Men räkna med att det kan ta tid.
Försäkringskassan ska tillsammans med dig ta reda på hur du kan få den bästa rehabiliteringen. Jag föreslår att du begär att Försäkringskassan kallar till ett så kallat avstämningsmöte om inte ditt företag gör det. Där kan du, kassan, någon från företaget, kanske helst din närmaste chef, din läkare eller företagshälsovården och facket vara med.

Vid det mötet ska ni tillsammans komma överens om vilka arbetsuppgifter du kan och inte kan göra och vilka rehabiliteringsåtgärder som behövs. Det är du som avgör hur mycket du vill berätta om din sjukdom och/eller om dina privata förhållanden. Det kan ju vara känsligt, men jag tror att ju mer du berättar, desto lättare blir det för arbetsgivaren att försöka få dig tillbaka i jobbet. Men det är viktigt att känsliga uppgifter om dig inte förs vidare. Hela rehabiliteringen bygger nämligen på ömsesidigt förtroende.

På Försäkringskassans webb föreslår man att arbetsgivaren ska kontakta dig så fort som möjligt om du är sjukskriven. Det är i de flesta fall en bra regel. Men jag har träffat på personer som har utmattningssyndrom – det som brukar kallas att gå i väggen – där en för tidig kontakt bara ökar problemen. Vissa personer med den diagnosen kan inte ens gå förbi jobbet, än mindre bli påminda genom ett telefonsamtal, utan att må direkt dåligt. Det gäller alltså för arbetsgivaren att hela tiden anpassa åtgärderna efter dig och dina behov. I vissa fall ska du kanske tillbaka till ditt gamla jobb, eftersom det inte hjälper dig att må bättre.

Din läkare eller företagshälsovården ska göra en bedömning av din arbetsförmåga. Det är viktiga fakta som arbetsgivaren är beroende av för att hitta bästa rehabilitering.

Fackets roll är att stödja dig och se 
till att rehabiliteringen fungerar. Som
 du märker är många inblandade. Men viktigast är du själv och att du aktivt medverkar under arbetet så att du kan arbeta i framtiden utan att ha ont eller må dåligt.

Läs mer på www.forsakringskassan.se och www.av.se (Arbetsmiljöverket)