Antalet anmälda arbetssjukdomar med sjukskrivning som beror på sociala problem ökar kraftigt. Det handlar om till exempel stress, mobbning och dåliga relationer på arbetsplatsen. Under de senaste fyra åren har detta ökat med 50 procent, enligt Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013. I dagsläget är det dock svårt att ställa krav på arbetsgivare om förebyggande åtgärder eftersom det inte finns något samlat regelverk.

I september förra året presenterade Arbetsmiljöverket sitt senaste förslag på en samlad föreskrift för detta. Den säger bland annat att arbetsgivaren ska sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. För att ta reda på om arbetsmiljön verkligen är bra ska målen dessutom kunna mätas, till exempel i hur nöjda anställda är på jobbet. I förslaget ingår också delar som reglerar arbetsbelastning och arbetstider.

Under hösten har förslaget varit ute på remiss för att olika parter ska få möjlighet att tycka till. Fastighets har, tillsammans med flera förbund, deltagit i en arbetsgrupp som har tagit fram LO:s svar på förslaget.
– Vi har bland annat fått med delar om att delade turer är en arbetsmiljörisk, och att det inte bara är traditionellt skift- eller nattarbete som är riskfyllt, säger Larry Stewart, ombudsman i region Väst.
Som Fastighets representant har han framför allt fokuserat på delarna om arbetstidens förläggning, med målet att få bort delade turer, och att arbetsgivarna ska göra en bättre bedömning av arbetsbelastningen redan i förväg.

Larry Stewart påpekar att det finns fler måsten och skyldigheter för arbetsgivarna i den nya föreskriften.
– Det gör att det finns instrument för våra skyddsombud att använda mot arbetsgivarna för att ställa krav gällande arbetstider eller arbetsbelastning, säger han.
I remissvaret från LO ingår också ett förslag om att arbetsgivarna ska tvingas betala skadestånd om de inte har dokumenterade mål.
– Om det här går i genom tror jag att det kommer leda till en bättre arbetsmiljö för våra lokalvårdare, säger Larry Stewart.

De fackliga centralorganisationerna TCO och Saco är, liksom LO, positiva till Arbetsmiljöverkets förslag. Men som vid tidigare förslag är arbetsgivarna mer negativt inställda. Både Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarerket och Sveriges kommuner och landsting är kritiska i sina remissvar.
De menar bland annat att dessa frågor redan innefattas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverket jobbar just nu med att sammanställa alla synpunkter för att senare under våren kunna fatta beslut om den nya föreskriften ska börja gälla.