Regeringen bjuder in till nya trepartssamtal med fackförbund och arbetsgivare. Tillsammans ska de skapa vägar för att snabbare få in nyanlända på arbetsmarknaden och bättre matcha behov och kompetens.

Under en presskonferens på torsdagen presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ett förslag på ett så kallat snabbspår för nyanlända invandrare. Syftet är att de fortare ska etableras på arbetsmarknaden i stället för att hamna i utanförskap och arbetslöshet.
Hon menade att reformen som den förra regeringen införde år 2010 med så kallade etableringslotsar inte har fungerat.
– Det är en hårt kritiserad och dyr reform som vi har för avsikt att avskaffa, säger hon.

I många branscher är det brist på arbetskraft medan det finns en stor andel arbetslösa nyanlända invandrare med stora kunskaper och erfarenheter.
– Det är en fantastisk möjlighet för Sverige men det gäller att matchningen fungerar så att man får användning av den kompetens som finns.
Med det nya snabbspåret, som riktar sig till de som omfattas av dagens etableringsuppdrag, ska både språkutbildning, bedömning och validering av kompetenser påbörjas tidigare.

För arbetsgivarna kan det handla om stöd att hitta lämpade deltagare, att erbjuda språkkurser i kombination med praktik eller arbete samt att ge språkstöd för handledare och mentorer på arbetsplatserna.
– Jag tänker mig att man i branschen kan komma överens om hur det ska fungera och att vi sedan sluter avtal om vem som ska stå för vad för att sedan applicera detta på specifika arbetsplatser, säger Ylva Johansson.