Avtalet för anställda på idrottsplatser blev klart den 10 februari och innebär generella löneökningar från 1 november ifjol med 550 kronor.
– Det är ett bra avtal, fullt jämförbart med våra övriga avtal inom fastighetsbranschen, säger Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande.

Det har tagit tid att komma fram till en överenskommelse vilket till stor del beror på att avtalet delas mellan fyra fackförbund: Fastighets, Kommunal, Unionen och Akademikerförbunden.
– Förhandlingarna har varit milt sagt komplicerade och tålamodsprövande. Jag förstår den otålighet som många av våra medlemmar gett uttryck för, säger Jari Visshed.

Jari Visshed hoppas mycket på den arbetsgrupp som ska analysera konsekvenserna av en separation av avtalet och komma med riktlinjer för framtida avtalsförhandlingar:
– Jag har goda förhoppningar om att det ska förenkla för oss i framtiden.

Här kan du läsa avtalet i korthet

Avtal mellan: Fastighets, tre andra fackförbund och Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Idrott
Avtalet berör: cirka 350 medlemmar
Avtalets längd: 1 november 2014-31 oktober 2016
Lönehöjningar:
Lönerna höjs från den 1 november med 550 kronor och från 1 november 2015 med 500 kronor.
Hela summan utgår generellt. Ungdomslönerna är oförändrade.
Lägstalönerna: Avtalets lägsta löner höjs med 500 kronor från 1 november i fjol och från 1 november i år.
Lägsta lön, för fyllda 20 år, är 20 660 kronor från 1 november 2014.
Övrigt: Ett handledartillägg på lägst 50 kronor per dag införs för de anställda som handleder elever från gymnasieskolans yrkesprogram, yrkeshögskola eller motsvarande.